Vid institutionen arbetar ett 50-tal anställda. Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt, som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av stf. prefekt, administrativ chef och institutionens båda studierektorer. Vid institutionen finns en institutionsstyrelse, som är institutionens högsta beslutsfattande organ. Det finns även ett ämnesråd som är öppet för studerande på grund- och avancerad nivå från samtliga ämnen, samt ett doktorandråd för institutionens doktorander. Bägge dessa råd är representerade i institutionsstyrelsen. Handläggning av ekonomi- och personalärenden för hela institutionen sköts av den administrativa chefen, tillsammans med institutionens ekonomihandläggare.

Institutionsledning:

  • Prefekt: Monika Gänssbauer
  • Ställföreträdande prefekt: Gunnar Linder
  • Administrativ chef: Anneli Hilmersson