Om du vill beställa ett exemplar av någon av uppsatserna inför opponeringarna kontakta studierektor Martin Säfström.

Alla är välkomna!

Onsdagen den 30 maj
12.00-16.00

Asienbiblioteket, Kräftriket 21

(Uppsatserna kommer att opponeras i den ordning de står. Varje opponering kommer att ta ca 40 minuter.)
 
Suicid och dess avspegling i saudisk statistik- och medierapportering
Författare: Morgan Lundgren
Handledare: Ylva Skånér
Opponent: Mathias Grindsäter
 
E-health in Khartoum - Viewpoints from University Students
Författare: Oscar Feuk
Handledare: Panayiota Tsatsou
Opponent: Morgan Lundgren
 
The 2017-2018 Iran Protests in Saudi Media: A Frame Analysis of Al-Sharq al-Awsat
Författare: Mathias Grindsäter
Handledare: Noha Mellor
Opponent: Oscar Feuk

Torsdagen den 31 maj
14.00-16.00

Asienbiblioteket, Kräftriket 21

Adūnīs’ Beginnings of the Body in Arabic and English - A Contrastive Analysis
Författare: Lauri Kaila
Handledare: Astrid Ottosson al-Bitar
Opponent: Maitham Raad
 
Skolverkets översättningar - En kvalitativ analys av fem översatta broschyrer från svenska till arabiska
Författare: Maitham Raad
Handledare: Astrid Ottosson al-Bitar
Opponent: Lauri Kaila