Under de tjugofem år som han verkade vid SU:s institution för orientaliska språk expanderade utbildningen i kinesiska stort, och tretton doktorer utexaminerades.  Göran Malmqvist var en entusiasmerande lärare, som väckte nyfikenheten för det kinesiska språket i sina studenter, oavsett om det var nybörjare som skulle lära sig rikskinesiskans uttal, eller doktorander som behövde invigas i den klassiska kinesiskans mångtydigheter.  Han blev välkänd i riket både för sina talrika översättningar av kinesisk litteratur och för sina vassa tidningsartiklar med synpunkter om politiken i Folkrepubliken Kina, något som ytterligare bidrog till att locka studenter till ämnet kinesiska.  För många fungerade den karismatiske Malmqvist som en inspirerande förebild.  Han var en lysande sällskapsmänniska, och hans doktorander och besökande forskare och författare fick njuta av hans och hans första hustru Ningtsus stora gästfrihet i det vackra hemmet på Odengatan.  

Tidigare tjänster i London och i Australien hade redan gett Malmqvist internationell renommé. Han var en av de unga forskare som grundade det som senare blev European Association of Chinese Studies, en förening som samlar de flesta sinologer i Europa än idag.  Som forskare följde han först i sin lärare Bernhard Karlgrens fotspår med lingvistisk forskning, bl a om hur vissa språkliga drag kunde avslöja urgamla texters ålder.  Senare flyttades hans fokus till skönlitteratur, speciellt efter att han invaldes in i Svenska Akademin 1985, och han kom att spela en avgörande roll i introduktionen av den nya kinesiska litteratur som växte fram efter Mao Zedongs kulturrevolution 1976.

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier hedrar minnet av professor Göran Malmqvist och uppskattar hans stora sinologiska gärning.

Text:
Marja Kaikkonen Meiling, professor i sinologi.