Sista anmälningsdag till höstterminen 2020 är den 15 april. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar för sen anmälan i juli. Sen anmälan görs också via antagning.se.

Viktig information för nyantagna/
Important information for New Students at Stockholm University

Registrering

Innan du påbörjar dina studier måste du registrera dig på de kurser du blivit antagen till. Det kan du göra via webbregistrering på de kurser du sökt via antagning.se vilket innebär att du själv i webbtjänsten “Mina studier” (www.student.ladok.se/student/loggain), kursregistrerar dig. 

För att nå “Mina studier” måste du ha aktiverat ditt universitetskonto, se https://aktivera.su.se/dashboard/selectIdProvider.

Från och med HT2015 sker all antagning, både för grundkurser och fortsättningskurser, centralt genom www.antagning.se. Registreringen görs i första hand som webbregistrering via "mina studier". Du kan bara registrera dig på kurser som du blivit antagen till. Omregistrering på kurser görs på Studentexpeditionen. Får du problem med webregistreringen är du välkommen att registrera dig på Studentexpeditionen.

Fees for foreign students

Schema

På länken till höger på denna sida - blå box - finner du ett kontinuerligt uppdaterat schema för hela institutionen. Du kan lätt ta fram schemat för en enskild kurs genom sökfunktionerna. Du finner även scheman i pdf-format för de flesta kurserna under respektive ämne och kurs på denna hemsida.

Kursplaner, litteraturlistor och annan kursinformation

Litteraturlistor för just din kurs hittar du under respektive kurs under ditt ämne. Terminsaktuell information (lektionsplanering, instuderingsfrågor, schemaändringar och dylikt) finner du även på Athena.

Kurser i studieteknik och akademiskt skrivande

Studie- och språkverkstaden vid Studentcentrum erbjuder kontinuerligt seminarier och föreläsningar om studietekning och akademiskt skrivande.

Stockholms universitetsbibliotek erbjuder flera olika guider som ger stöd i t.ex. referenshantering, hur du hittar din kurslitteratur eller söker efter vetenskapliga artiklar. 

Språkstudion ger studenter, lärare och forskare verktyg och miljöer för formell och informell språkträning.

Studentexpedition

Vid studentexpeditionen kan du registrera dig på kurs, få intyg över dina poäng, hämta kursinformation, anmäla studieavbrott m.m. 

E-post: Studentexpedition

Observera att studentexpeditionen är stängd tillsvidare för besök på grund av Covid-19. Under sommaren 2020 har expeditionen stängt 6 juni - 3 augusti. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Studievägledare och Studierektor

Hos dem kan du få hjälp med att välja rätt kurs, planera och genomföra studierna, tillgodoräkna dig kurser, göra studieuppehåll, få särskilt stöd, och information om arbetsmarknaden. E-post: Studievägledare   Studierektor

Ansökan och antagning

Länkar till viktig information om ansökan, antagning, studentkåren m.m. hittar du på studentexpeditionens sida.

Sök kurser och program på Stockholms universitet

Studentservice

På Studentservice och dess Infocenter i Studenthuset (Frescati) kan du få hjälp med allt relaterat till ditt studentliv. Frågor om ansökan till kurser vid SU, ansökan om examen, frågor kring studenters rättigheter och information om stipendier och IT-frågor. Här finns Studenthälsan, Jämlikhetssamordnare och Karriärvägledning.

Läs mer här: Studentservice

Se även: Introduktion för studenter med funktionsnedsättning

Studentkåren

Studentkåren vid Stockholms universitet är din intresseorganisation, se deras hemsida för en full presentation av verksamheten: Studentkåren

Studentrådet SAMT

Vid varje institution finns lokala ämnesråd, som bevakar studenterna på den egna institutionens intressen. Vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier finns studentrådet SAMT (Studentrådet vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier). Läs mer här: Studentrådet

Stipendier