Det finns olika möjligheter att åka utomlands inom ramen för dina studier på Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. De flesta av våra utbildningar är upplagda på ett sätt som förenklar studier utomlands en särskild termin eller ett särskilt läsår. Se under respektive ämne.

Om du är intresserad av att åka som utbytesstudent en eller två terminer finns det två möjligheter. Antingen genom Stockholms universitets centrala avtal, eller genom ett institutionsspecifikt avtal.

Om du vill vara utomlands en kortare tid, ska skriva uppsats och vill göra en fältstudie i ett utvecklingsland kanske ett MFS-stipendium kan vara något för dig.

Centrala avtal

Ett centralt utbytesavtal är ett avtal som gäller hela universitet. Till ett centralt utbytesavtal kan alla studenter vid Stockholms universitet söka, oavsett ämne. Det innebär bland annat att du som student får tillgång till det mottagande lärosätets hela kursutbud. Vid Stockholms universitet finns flera centrala utbytesavtal med lärosäten i Japan, Kina och Korea. För tillfället finns inget aktivt avtal i Mellanöstern eller Nordafrika.

Att åka på ett utbyte genom ett centralt avtal innebär bland annat att du är befriad från studieavgifter vid det mottagande lärosätet samt att du får en försäkring som täcker din vistelse i utlandet.

Alla centrala utbytesplatser utlyses och administreras också centralt, ett år i förväg. För mer information, se Stockholms universitets information om utbytesstudier, klicka här.

Som en del av din ansökan till ett centralt utbytesavtal ska du göra ett preliminärt val av kurser vid de lärosäten dit du söker om utbytesplats. Läs igenom kursutbudet vid de lärosäten du valt och kontakta sedan studierektor vid institutionen (hanna.kritz@su.se) för att diskutera dina preliminära kursval (se också under tillgodoräkningar/learning agreement, nedan).

Institutionsspecifika avtal

Ett institutionsspecifikt utbytesavtal är ett avtal mellan två institutioner vid olika lärosäten inom ett specifikt ämne. Genom ett institutionsspecifikt avtal kan du endast söka utbytesplatser i ett specifikt ämne vid ett visst lärosäte i utlandet. Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier har sådana utbyten på avancerad nivå med universitet i Japan, Korea och Hong Kong. Platserna på dessa utbyten kan sökas av studenter som läser vårt Masterprogram i Asienstudier.

På grundnivå finns inga institutionsspecifika avtal, men det finns ett antal centrala avtal som administreras av vår institution. När du söker dessa avtal konkurrerar du endast med studenterna vid institutionen. För tillfället administrerar institutionen ett antal centrala avtal i Japan och Kina dit du kan åka antingen en eller två terminer. Se under respektive ämne för mer information om utlysning och ansökan till dessa utbytesplatser. Handläggningstiden för dessa avtal är ofta betydligt kortare än för de avtal som administreras centralt, vilka lyses ut ett år i förväg. 

I Korea och Mellanöstern- och Nordafrika finns det för närvarande inga centrala avtal som administreras vid institutionen. Många av våra studenter i koreanska söker dock själva till de centrala utbytena och åker till Korea under 1-2 terminer under sin utbildning hos oss. 

På egen hand

Det finns också möjligheter att studera utomlands helt på egen hand. Då söker du direkt till det universitet du önskar studera vid. Det är också endast på detta sätt som du för tillfället kan studera i Mellanöstern och Nordafrika. Institutionen kan dock hjälpa dig med tips på lärosäten i regionen dit du kan åka på egen hand. 

Detta kan du göra en termin eller flera, alternativt läsa en sommarkurs utomlands.

Studera inom Norden eller Europa

Även om det för de flesta språkstudenter är naturligt att söka sig till det land där språket man studerar talas, finns det också möjlighet att söka utbytesterminer eller utbytesår inom Norden och Europa. För mer information, se Stockholms universitets information om europeiska utbyten, klicka här.

Tillgodoräkning/Learning agreement

När du reser utomlands för att studera som utbytesstudent är det viktigt att det du läser när du är borta kan tillgodoräknas som svenska högskolepoäng när du kommer hem. Av den anledningen ska ett så kallat Learning agreement upprättas innan du reser iväg. Ett Learning agreement är ett avtal där du som student, tillsammans med studierektor vid institutionen, kommer överens om vilka kurser du ska läsa under din utlandsvistelse.

När du sedan kommer hem efter ditt utbyte måste du ansöka om tillgodoräkning av dina studier i utlandet. Det är alltså ingenting som sker automatiskt. För att ansöka om tillgodoräkning använd bifogad ansökningsblankett, (klicka här för att ladda ner pdf).

Ekonomi

Utbytesstudenter behöver inte betala terminsavgift. Dock kan andra avgifter tillkomma så som registreringsavgift, extra försäkring eller läkarintyg. CSN beviljar studiemedel för utlandsstudier, förutsatt att du uppfyller kraven. Se CSN:s sida för utlandsstudier, klicka här.

Det är institutionen som registrerar dig som utbytesstudent så att du kan få dina studiemedel.

Om du är antagen som utbytesstudent inom Norden eller Europa kan du söka Erasmusstipendier eller Nordplusstipendier för att täcka de extra kostnader som det innebär att studera utomlands. För mer information, se här.

På Stockholm universitets hemsida finns också en samling över några stipendier du kan söka, se här.

Studentförsäkring

När du som student åker på ett utbytesavtal har du rätt att få en student-UT försäkring. Stockholms universitet har tecknat en försäkring för alla utresande studenter via kammarkollegiet, men även om försäkringen är heltäckande kan det vara klokt att se över villkoren eftersom behov av försäkring kan variera mellan olika individer. Se kammarkollegiets hemsida, klicka här.

Utresande studenter

Viktig information för utresande utbytesstudenter