Vill du göra en fältstudie i ett utvecklingsland? Då kanske MFS är något för dig. MFS står för Minor Field Studies. Stipendiet finansieras av SIDA och ligger på 27 000 kronor. Stipendiet skall användas till en fältstudie med syfte att samla in material till en uppsats. Studien skall ske i ett utvecklingsland och ska behandla ett ämne relevant för landets politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

I år har vi två ansökningsperioder med deadline 15 april och 1 oktober.

För mer information, klicka här:

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.1431/2.6325/2.6335/2.11664/2.11666/2.15241