Institutionens lokaler öppnar för studenter

Du som studerar vid BUV har möjlighet att boka grupprum eller nyttja institutionens studentutrymmen under coronasäkra former.

Entré vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
Entré vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Om du vill sitta och studera vid våra studieplatser eller boka ett grupprum för enskilda studier eller mindre grupparbete finns nu möjlighet till det. Institutionens lokaler är anpassade för att minimera smittorisk och alla besökare uppmanas att fortsätta hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdomssymptom. Det gäller också begränsingar av antalet personer som får vistas samtidigt i lokalerna.

Läs mer om hur du bokar grupprum

För att komma in i institutionens lokaler behöver du en portkod som skickas ut via Athena i samband med terminstart.

All undervisning kommer dock att fortsätta vara webbaserad fram till den 31 oktober.

Har du frågor om vad som gäller vid besök av institutionen kontakta studentexpeditionen.