Alumnevent - Nu får grundlärare utbildning i sex och relationer

Seminarium

Datum:

torsdag 27 januari 2022

Tid:

17.30 – 20.00

Plats:

Online via Zoom, se länk nedan.

En både historisk tillbakablick på undervisningen för sex- och samlevnad i skolan allt sedan folkskolan bildades till vilka verktyg som är framgångsrika i 2000-talets undervisning om sexualitet, samtycke och samlevnad. Dessutom tas frågan upp om vilka utmaningar och nya krav på lärare som finns nu och hur ser det ut för förskolan.

Vi står inför förändringar i flera läroplaner, bland annat för grundskolan och gymnasieskolan, när det gäller den sexualundervisning som tidigare benämnts sex och samlevnad.

Från och med hösten 2022 sker undervisningen under benämningen sexualitet, samtycke och relationer.  
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt om hedersrelaterat våld och förtryck och även rektors ansvar för detta förtydligas.

Regeringens beslut har också inneburit förändringar i examensmålen för samtliga grundlärarprogram och ämneslärarprogrammet, oavsett ämnesinriktning och stadie, för att nyutexaminerade lärare ska kunna undervisa i frågor om identitet, sexualitet och relationer,

Sexualundervisning i klassrum.Foto: Hernried, Karl Heinz, Nordiska Museet.
Sexualundervisning i klassrum. Foto: Hernried, Karl Heinz, Nordiska Museet.


Kvällens alumnevent ger både en historisk tillbakablick på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan allt sedan folkskolan bildades 1842 och vilka didaktiska och pedagogiska verktyg som är framgångsrika i 2000-talets undervisning om sexualitet, samtycke och samlevnad samt ett framåtblickande på de utmaningar som nya krav på lärare bär med dig.

Vi tar också ett grepp om förskolans roll i detta, här sker nämligen inga ändringar, varken i läroplanen eller i lärarutbildningen.

Medverkande:

Hans Olsson, RFSU, sakkunig. Foto: Daniel Ivarsson.
Hans Olsson, sakkunig RFSU. Foto: Daniel Ivarsson.

Hans Olsson, sakkunnig inom sexualundervisning på RFSU:s förbundskansli med mångårigt arbete i att utbilda lärare i undervisning om sex- och samlevnad, menar att nu väntar nästa utmaning att lärarutbildningarna stärker sin kompetens för att kunna ge lärarstudenterna en bra utbildning.

 

Anne-Li Lindgren, professor. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.
Sara Backman Prytz, universitetslektor, BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.
Sara Backman Prytz, universitetslektor, BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Anne-Li Lindgren, professor och Sara Backman Prytz, universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, berättar om forskningsprojektet där de undersöker hur normer om sexualitet skapats och återskapats, förhandlats och förskjutits i relation till skolsystemets förändringar via sexualundervisningen.

Forskningsprojekt: Svensk sexualundervisning 1882-2014. Normer om sexualitet i ett utbildninghistoriskt perspektiv.

Magdalena Hulth, doktorand, BUV.
Magdalena Hulth, doktorand, BUV. Fotograf: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Magdalena Hulth, doktorand på BUV och förskollärare med intresset inställt på barns rättigheter och villkor med särskild betoning på genus och sexualitetsfrågor. Under rubriken ”Sexualundervisning i förskolan? Va? De är ju för små?” problematiseras ämnesområdet och vi får vi veta mer om hur denna typ av undervisning kanske finns i förskolan men ofta kläs i andra ord.


Anmäl dig till eventet:
https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2602/?EventId=1518


Join Zoom Meeting
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63463208226

Kontakt: alumn@buv.su.se