Diskursseminariet BUV - Martina Wiksten

Seminarium

Datum: tisdag 7 juni 2022

Tid: 14.00 – 16.00

Plats: BUV 404, Svante Arrhenius väg 21A.

Martina Wiksten. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet.

Terminens sista diskursseminarium går av stapeln den 7 juni kl. 14-16 och går i humors tecken. Martina Wiksten, doktorand, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen lägger fram material från sitt av avhandlingsprojekt som ingår i Anna Franzén och Rickard Jonssons projekt: Humor på allvar: Makt och motstånd i multietniska utbildningskontexter.

Materialet baseras på ett fältarbete som genomför på en ungdomsgård. Fokus för projektet är tjejers humorpraktiker, hur de skämtar samt hur de gör vänskap och disciplinerar vänskapsrelationer med hjälp av humor. Martina Wiksten kommer under seminariet att inledningsvis presentera ungdomsgården och dess utformning och sedan tillsammans med deltagarna på seminariet analysera excerpt från transkriberade samtal med ett gäng tjejer.

Diskursseminariet - Barn- och ungdomsvetenskap är ett öppet seminarium som riktar sig främst till forskarstuderande och forskare, vid och utanför Stockholms universitet.

Om du vill delta kontakta ansvarig för diskursseminariet.

Kontakt: Magnus Kilger