Diskursseminariet (BUVA) - En pågående mediastudie om Covid-19

Seminarium

Datum:

tisdag 26 oktober 2021

Tid:

14.00 – 16.30

Plats:

Online via Zoom

The establishing of desirable subject positions in Swedish news media discourses during the first year of the Covid-19 pandemic.

The establishing of desirable subject positions in Swedish news media discourses during the first year of the Covid-19 pandemic

Annica Lövenmark och Helena Blomberg från Mälardalens högskola presenterar empiriskt material från en pågående mediastudie om Covid-19. Hands-on materialet är således tidningsartiklar och ett utkast till empiriframställning av ett ”nyhetsflöde”.

Globally, the pandemic has dominated the media reporting during 2020. The interest in this forthcoming article is to reveal the discourses and subject positions the Swedish news media use and encourage to in their reports on the pandemic and the vaccine.

The article aims to shed light upon the discourses in play in Swedish news media and the effects of these discourses – i.e., what is taken for granted and forced upon individuals to establish certain ways of thinking, talking and acting toward the pandemic and vaccine.

The article is based on a study of the Swedish news media reports on the pandemic and the vaccine during January of 2020 – February 2021.

Kontakt: Magnus Kilger

Diskursseminariet
Ett öppet seminarium som riktar sig främst till forskarstuderande och forskare, vid och utanför Stockholms universitet.
Om du vill delta kontakta ansvarig för diskursseminariet: Magnus Kilger

Seminariet sker via Zoom, möteslänken meddelas senare.

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.