Fritidshemspedagogiskt forskningsseminarium - Anna Wallin

Seminarium

Datum:

torsdag 2 december 2021

Tid:

13.30 – 16.30

Plats:

BUV 435. Online via Zoom - anmäl till kontaktperson för länken

Anna Wallin, doktorand på institutionen för matematik och naturvetenskapsämnenasdidaktik.
Anna Wallin, doktorand på institutionen för matematik och naturvetenskapsämnenasdidaktik.

Anna Wallin, doktorand vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, presenterar och diskuterar artikelmanus under titeln:
"Hunting mathematic education in the material-discursive culture of school-age educare".

I seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. 

Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin.

För zoom länk eller artikel kontakta Anna Klerfelt.

Kontakt: Anna Klerfelt