Högre seminarium (FUFF) - Peter Kraftl

Seminarium

Datum:

torsdag 23 september 2021

Tid:

14.00 – 15.00

Plats:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64480921631

Professor Peter Kraftl

GÄSTSEMINARIUM
Föreläsning, Peter Kraftl, professor i geografi, University of Birmingham.

Peter Kraftl är mest känd för sin forskning om barns geografier, och särskilt för forskning om känslor, påverkan, materialiteter och metoder som utgör deras vardagsliv. 

För mer information se ATHENA FUFFs forskningsseminarium.

Kontakt: Hillevi Lenz Taguchi

Online via Zoom:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64480921631