Högre seminarium i barn- och ungdomsvetenskap

Seminarium

Datum: torsdag 2 februari 2023

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: BUV 404, Svante Arrheniusväg 21A.

"Dilemman i fältarbetet", ett högre seminarium där vi diskuterar olika dilemman som uppstår före, under och efter fältarbetet.

Vi är många som har upplevt svårigheter i samband med fältarbetet. Det kan handla om konkreta situationer och händelser i fält, eller att vi helt enkelt inte får tillgång till eller kan skapa oss det fält vi förväntar oss.

I metodlitteraturen diskuteras fältarbetets vedermödor ganska sparsamt, och vi som doktorander och forskare kan många gånger känna oss ganska ensamma i våra upplevelser och vilsna i vilka beslut som vi ska ta. De berättelser om fältarbetet som sedan skrivs ned, tenderar också präglas av ett framgångsnarrativ – ”det gick ju bra till slut!” Det kan också bidra till att andra, mer svåra, konflikt- och ångestfyllda berättelser skyms, inte dokumenteras och helt enkelt omformuleras till att passa in i framgångsnarrativet.

Syftet med seminariet är att kunna ta upp även dessa dimensioner, dessa berättelser, kring pågående och avslutade forskningsprojekt, och tillsammans fundera över vad det betyder att ”(miss)lyckas”. Seminariet bygger på att deltagarna bidrar med sina egna erfarenheter och perspektiv, exempelvis genom att på förhand fundera över dilemman man själv erfarit.

Om du vill kan du läsa följande text innan seminariet, det är frivilligt. My face turned red, but it led me … nowhere. Notes on epistemically pointless embarrassment in ethnographic practice.