Högre seminarium KUS - Tobias Hubinette och Catrin Lundström

Seminarium

Datum: torsdag 2 juni 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: BUV 404, Svante Arrhenius väg 21A

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS)

Catrin Lundström och Tobias Hubinette presenterar sin ny bok Den färgblinda skolan. Ras och vithet i svensk utbildning.

Boken behandlar vad begreppen ras och vithet har att säga om dagens svenska skola. Utgångspunkten för boken är att Sverige numera härbärgerar västvärldens mest heterogena elevsammansättning efter USA, inte minst gäller det den rasliga och etniska mångfalden liksom religiös och språklig mångfald. Samtidigt har den svenska skolan på rekordtid kommit att utvecklas till västvärldens mest segregerade och ojämlika skola.

Hur kan tvillingbegreppen ras och vithet hjälpa oss att förstå detta nya Sverige och det genomsegregerade svenska utbildningsväsendet?

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) är ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. KUS har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

Kontakt: Linnéa Bruno