Konferensdag om Förskolan

Konferens

Datum: tisdag 20 augusti 2024

Tid: 09.00 – 16.45

Plats: Aula Magna, Stockholms universitet

Välkomna till en dag om förskola, praktiknära forskning, verksamhetsförlagd utbildning och de yngsta barnens språkutveckling.

Litet barn närstuderar en bild med förstoringsglas.
Foto: Shalamov, Mostphotos.

När? 20 augusti 9.00-16.45

Var? Aula Magna på Stockholms universitet (T-bana Universitetet eller buss 50)

Vad ingår? Många fina föredrag (se program nedan) samt utställningar i foajén. En vegetarisk lunchwrap + dryck och eftermiddagskaffe. OBS inget förmiddagskaffe!

Anmälan är öppen mellan den 8:e och 17:e maj och görs via länken nedan:

https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2602/?EventId=3099

Dagen är kostnadsfri. Om du INTE kan utnyttja din plats behöver du meddela det (så kan vi ge den till någon annan): Avbokning

Program

09.00-09.15
Välkomna! Anna Palmer & Susanne Kjällander

09.15-09.40
Inledning
Generaldirektör Skolverket, Joakim Malmström
Stadsdelsdirektör Järva, Viktoria Callenmark

09.40-10.00
Samtal om praktiknära forskning och verksamhetsförlagd undervisning. Moderator: Lena Aronsson. Anna Westberg Broström, prefekt BUV, Ulrika Munck Sundman, studierektor VFU och Maria Andrée, projektledare ULF

10.00-10.45
ULF-projektet i Järva: Arbetssättet SEMLA och de yngsta barnens språkutveckling och ordförråd. Anna Palmer och medverkande från förskolan

Paus 15 min med aktiviteter

11.00-11.45
De yngsta barnens språkutveckling: Signe Tonér

11.45-13.00
Lunch i foajén (med utställningar)

13.00-13.45
Hjärnans plasticitet och effekterna av tidiga träningsprogram för tidig språkinlärning: Eric Pakulak

13.45-14.30
VFU-projekt: Samtal med studenter och handledare. Moderator: Lena Aronsson

14.30-15.00
Fika i foajén (med utställningar)

15.00-15.45
STLS-projektet Språkutvecklande förskola: Högläsning, kroppslig läsning och betydelsen av delaktiga föräldrar. Petra Petersen och medverkande från förskolan

15.45-16.30
Panelsamtal med gäster: Alexandra Mattson, Hillevi Lenz Taguchi, Jessika Von Malmborg, Mia Heikkilä, Sofia Frankenberg m.fl. Moderator: Lena Aronsson

16.30-16.45
Avslutning: Anna Palmer & Susanne Kjällander

Dagen genomförs i ett samarbete mellan:

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), Stockholms universitet
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utveckling, lärande & forskning samordningsgruppen (ULF), Stockholms universitet och Stockholm teaching and learning studies (STLS)
Järva Stadsdelsförvaltning