Barn som kännare av miljöfrågor

PhD Teresa Elkin Postilas forskning om barn som kännare av miljöfrågor recenseras i DN av Martin Hellström i en artikel om barn och läsning.

"Teresa Elkin Postilas avhandling kan därför ses som en kunskapsbrunn även för oss som söker skönlitteraturens porlande källa" skriver Martin Hällström i sin artikel där han tipsar om studier om barn och läsning i DN, lördagen den 12/2-22.

Teresa Elkin Postila disputerade med avhandlingen "(O)ändligt vatten. En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor”, hösten 2021. 

Förskole barn undersöker vatten och lera. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.
Förskola. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Syftet med avhandlingsprojektet var bland annat att tillsammans med förskolebarn i 3-5 års åldern på olika sätt utforska vatten. På så sätt kunde Teresa Elkin Postila studera former och metoder för barnens engagemang och medverkan i miljöfrågor. Det vill säga hur förskolebarn som samhällsmedborgare med sin erfarenhet och sina kunskaper kan engagera sig i de här frågor som de har tänkt på, reflekterat över och har erfarenhet av.

Läs även en intervju med Teresa Elkin Postila om avhandlingsarbetet:

Hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor