Den 13 maj firas barnens dag runtom i Svergie

På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har vi barn och unga i fokus varje dag. Ett av våra forskningsämnen handlar om barns och ungas platser och rörlighet.

Bildkollage till forskningsprojekt "Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet". Foto: Danielle Ekman Ladru.

Här används ingångar från olika utgångspunkter – exempelvis praktiskt, teoretiskt, metodologiskt eller empiriskt – för att studera barns och ungas platser. Det kan vara fysiska platser, digitala platser eller tänkta och fantiserade platser.

Hur barn och unga rör sig mellan platser är beroende av tillgång på resurser och tid och rörlighet kan vara önskad eller oönskad. Barns och ungas platser är föränderliga och ingår i ett sammanhang av andra platser. Platserna rymmer olika erbjudanden och utmaningar. Barns och ungas platser kan vara skapade för eller av barn, ofta båda delarna.

I området undersöks hur relationer mellan barn och unga och platser skapas och förändras samt är del i de villkor som reglerar och möjliggör barns och ungas liv. Barn och unga studeras således både som aktörer med möjlighet att påverka och som beroende av de strukturer och sammanhang de befinner sig i.

Nedan är några av de forskningsprojekt och avhandlingar som särskilt studerat just barn och ungas rumslighet och hur de rör sig i sitt vardagliga liv. 

En förskola som för barn in i offentliga rum, PhD Christine Eriksson.

Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden: villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanism, projektledare Tanja Joelsson.

Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet, projektledare Danielle Ekman Ladru.

I den moraliska periferin. Ungdomskultur, värden och politisk subjektivitet i rurala rumsligheter, PhD Susanna Areschoug.