Magisterpromotion i Aula Magna

BUV gratulerar alla våra studenter som i år tar sin masterexamen och deltar i den traditionella cermonin. Stockholms universitet firar alla nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå.

Aulan full av festklädda studenter som tagit examen.
Magisterpromotion i Aula Magna. Foto: Ingmarie Andersson, Stockholms universitet.

Den 26 november är det Magisterpromotionen i Aula Magna. För att bli inbjuden till Magisterpromotionen behöver studenten vara helt färdig med sina studier och ha fått hem sitt formella, digitala, examensbevis.

BUV är stolta att få gratulera följande studenter till deras examen:

Fatima Ahmed Omran, Nathalie Blad, Celina Blomqvist, Andreas Gunnarsson, Mira Horovitz, Sanna Karlsson, Cecilia Koch, Lina Lilja, Erica Lunderbye, Miriam Isabel Medeira da Costa, Rebecca Olsson, Jessica Samsioe, Tove Schill, Lena Sulusi och Kajsa Wennberg.