Nu kan grundlärare i fritidshem och andra med liknande intresse ta en masterexamen

Från och med i höst finns möjligheten att ta en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning fritidshem. Det finns ett stort behov av erfarna personer som vill vidareutbilda sig inom området fritidshem.

Studenter på Campus Frescati sitter runt ett bord och samtalar. Foto: Viktor Gårdsäter, Stockholms universitet.
Studenter på Campus Frescati. Foto: Viktor Gårdsäter, Stockholms universitet.

-    Vi har skapad en inriktning mot fritidshem för att det behövs en utbildning på avancerad nivå som ger fördjupade kunskaper kring barns fritid och fritidshem som samhällsarena. Det finns ingen sådan utbildning i Sverige och vi såg ett behov bland framförallt lärare i fritidshem, men även för andra som har ett intresse eller kanske redan arbetar med barns fritid idag, att gå vidare till avancerad nivå, säger Danielle Ekman Ladru som är programansvarig för Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap får nu två inriktningar och studenter läser en hel del tillsammans. Det som skiljer sig är att inriktningen mot fritidshem innebär en fördjupning mot fritid och fritidshem genom tre särskilda kurser med fritidshemsinriktning samt det självständiga arbetet.

Fritidshemmet är en central arena i barns vardagsliv. Antalet elever i fritidshem har ökat de senaste tio åren och läsåret 2020/21 var 480 000 elever inskrivna på 4 400 fritidshem. 

-    Med en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning fritidshem ökar du din attraktivitet på arbetsmarknaden och kan med din profil mot fritidshem och fritid arbeta med exempelvis utredning och åtgärder som gäller fritidshem eller mer generellt barns fritid inom kommuner och regioner, strategiskt arbete inom statliga myndigheter och i privat sektor, säger Danielle Ekman Ladru.

Möjligheten finns också att efter masterexamen arbeta på andra arbetsplatser, till exempel inom utbildningspolitik eller inom kommun med barn- och utbildningsfrågor. Barn- och ungdomsvetare arbetar också ofta inom ideella organisationer som har fokus på barn- och ungdomsfrågor samt barns rättigheter.

Skolbarn tar selfies. Foto: Katja Kircher, Mostphotos.
Skolbarn tar selfies. Foto: Katja Kircher, Mostphotos.

Verksamheten på fritidshem ska vila på vetenskaplig grund. Grundlärarutbildning bedrivs vid tretton lärosäten i Sverige och där finns ett stort behov av lärare, lektorer, docenter och professorer. Den här utbildningen är utmärkt för grundlärare i fritidshem inte minst om de vill meritera sig vidare för forskarutbildningen.

-    Syftet med den nya inriktningen är även att den kan vara en brygga mellan grundlärarutbildningen och forskarutbildningen. Fritidshemmen är en omfattande pedagogisk verksamhet. Det finns forskare inom området fritidshemspedagogik, men de är för få och de tillhör olika områden inom pedagogik och didaktik i olika former av discipliner och det saknas docenter och professorer inom fritidshemspedagogik, säger Anna Klerfelt som är universitetslektor och docent och undervisar inom masterprogrammet.

 

Danielle Ekman Ladru, programansvarig för Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap och kursansvarig för ”Barns och ungas vardagsarenor”.

Anna Klerfelt, universitetslektor och docent, kommer studenter att möta i utbildningen där de som undervisar arbetar mycket gemensamt med utbildningen, så som många ofta arbetar inom fritidshem. 

Läs mer om:

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning Fritidshem (FRIV)

Ansökningsperioden för hösten 2022 är öppen till den 19 april.
Sök på antagning.se