Rätten till lek - artikel om Sandra Karlssons forskning

Genom leken protesterade och gjorde barnen motstånd, men det fanns en sak som inte kunde lekas bort. Det var rädslan för att skickas tillbaka till det land familjen flytt ifrån.

Sandra Karlsson, PhD, BUV.
Sandra Karlsson, PhD, BUV.

Under ett års tid följde Sandra Karlsson 18 barn på ett av Sveriges större flyktingboenden. Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt, Linköpings universitet ser i avhandlingen hur leken blev ett verktyg för att förhandla med systemet.

- Karlssons ögonvittnesskildring av flyktingmottagandet 2015-16 är okänd för det stora flertalet. Hennes ovillkorade och kompromisslösa barnperspektiv är fruktansvärt viktigt, skriver Anna Lundberg.

Läs hela artikeln om Sandra Karlssons avhandlingsarbete.