Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

 

Allmän kontaktinformation

Telefon och e-post
Växel telefon: 08-16 20 00
E-post: info@buv.su.se
E-post medarbetare och forskare: fornamn.efternamn@buv.su.se

Besöksadress och leveransadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet.

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE-106 91 STOCKHOLM

Organisationsnummer
202100-3062
(Stockholms universitet)

Faktureringsadress
Stockholms Universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Institutionens referensnr för fakturor: 318

 

 

Ledning vid institutionen

Prefekten är institutionens högste ansvariga chef och styr institutionen tillsammans med institutionsstyrelsen.

Vid varje avdelning och centra finns även en avdelningsföreståndare. Föreståndarna förestår de olika avdelningarna och centrat vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och ansvarar för deras respektive verksamhet.

 

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Biträdande prefekt med ansvar för lärarutbildningsfrågor
Biträdande prefekt med ansvar för studentärenden.
Föreståndare Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
Föreståndare Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning
Föreståndare för Centrum för barnkulturforskning
Administrativ chef och ekonomiansvarig
 

Administration och ekonomi

Ansvarig för den tekniskt-administrativa avdelningen (TA) samt institutionens ekonomi är administrativ chef.

Institutionens ekonom ansvarar budget, bokslut och ekonomiska processer samt budget för forskningsprojekt.

Institutionens ekonomihandläggare handlägger fakturor, utlägg, reseräkningar och budget till ansökningar för externa medel.

Institutionens utredare arbetar med underlag och sammanställningar kring bland annat remisser, utbildningsutvärderingar, genomströmning och bemanningsplanering. Beräknar och följer upp institutionens helårsstudenter och helårsprestationer.

Administrativ chef och ekonomiansvarig
Ekonomihandläggare
Personalhandläggare
Utredare
 

Presskontakt och kommunikatör

Kommunikatörerna vid institutionen är redaktörer för institutionens webbsida och Facebooksida. De arbetar med marknadsföring av institutionens utbildningar och spridning av institutionens forskning till det omgivande samhället. De hjälper även till att sätta journalister i kontakt med forskare inom institutionens ämnesfält vid förfrågan. Du når kommunikatörerna via e-post: info@buv.su.se

Vid pressfrågor se vidare kontaktuppgifter under "Press".

Kommunikatör forskningskommunikation
Kommunikatör forskning och CBK
Kommunikatör och huvudredaktör utbildning- och studentinformation
 

Registrator, arkiv och diarie

Registrator
Arkivvårdare
 

Institutionstekniker

Institutionsteknikern har hand om lokaler och inredning, teknik i salarna, skrivare, kopiatorer, larm och lås.

Institutionstekniker
 

Medarbetare på BUV (A-Ö)

På denna sida