Samarbeten

 

Strategiska partnerskap

  • Stockholms universitet (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) och Friends samarbetar mot mobbning, finansiering via Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Vi medverkar även inom Stockholms universitets samarbete med:

  • Stockholms läns landsting
  • Illinois-Sweden Program for Educational and Research Exchange (INSPIRE)
  • Strategiska partnerskap vid Stockholms universitet.

Är du intresserad av att samverka med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen?

Hör av dig till insitutionens prefekt eller avdelningsföreståndare för respektive avdelning. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt nedan.

 
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
  • Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  • Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Vinnova (i ett samarbete med Konstfack)

Om du är intresserad av att finansiera forskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är du välkommen att kontakta institutionens prefekt Mats Börjesson.

På Samverkansavdelningen på Stockholms universitet finns Sektionen för relationer och evenemang som också hjälper till med stöd och rådgivning.

 

BUV Alumn - Nätverket är för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet och på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Det ger dig möjlighet att gå på intressanta föreläsningar och hålla kontakt med forskare, lärare och gamla studiekamrater.

Vem är BUV-alumn?

En alumn (av latinets alumnus, som betyder elev) är en student som tidigare har studerat på en gymnasieskola, universitet eller högskola. På Stockholms universitet används ordet i en vidare bemärkelse och inkluderar även de elever som för närvarande är studenter.

Publik lyssnar på föreläsning om forskning förskolemiljö. BUV.Alumnevent. Foto Ylva Carlsdotter.
Föreläsning om forskning i förskolemiljö. Foto: Ylva Carlsdotter.

Du är en SU-alumn vid Stockholms universitet om du avklarat 1 hp i något ämne vid Stockholms universitet. För att bli BUV Alumn måste du ha läst 1 hp vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, alternativt utbildat dig till förskollärare eller för arbete i fritidshem vid Lärarhögskolan i Stockholm/Stockholms universitet eller tidigare varianter.

Alumnevent

Varje termin ordnar BUV olika föreläsningar, studiebesök, debattkvällar och liknande för BUV- alumner. De annonseras ut i BUVs kalendarium på webben, BUVs Facebook och via nyhetsbrev som du kan prenumerera på. 

Internationellt café_Unicef. Foto_Gudrun_Hellström_191023.
Besök på UNICEF, Internationellt café. Foto: Gudrun Hellström.

BUVs Alumnevent har alltid fri entré, men föranmäl gärna för att säkert få plats. För anmälan se under själva programpunkterna i programmet.

Gå med i BUVs Alumnnätverk genom att anmäla dig till något av våra nyhetsbrev nedan och få inbjudningar till föreläsningar, tips om senaste forskningen, kurs- och jobbtips.

Anmäl dig via länkarna:
Nyhetsbrev för studenter, förskollärare, grundskolelärare inom fritidshem och övriga intresserade

Nyhetsbrev för masterstudier i Barn- och ungdomsvetenskap

Nyhetsbrev för masterstudier i förskoledidaktik

Besök på Accelerator, 2020, BUVAlumnevent
International Café, BUV Alumnievent visiting Accelerator 2020. Foto: Gudrun Hellström.

Om du har frågor, idéer eller önskemål skicka ett mejl till alumn@buv.su.se.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Facebook.
Centrum för barnkulturforskning på Facebook.

-------------------------------------------

Gå med i SU Alumn

För att gå med i Stockholms universitet Alumngrupp, de har en alumnportal för alla nuvarande och tidigare studenter - se SU Alumni, www.alumn.su.se

Följ Stockholms universitet i sociala medier

Stockholms universitet finns på Facebook, Youtube, Twitter, Instagram och LinkedIn

 

Förskoleakademien, en dag då lärarutbildare, forskare och praktiker möts och diskuterar visioner för förskollärarutbildningen. En heldag med föreläsningar, seminarier och intressanta samtal kring forskning och utbildning inom förskola. 

Målgrupp

Allmänheten, särskilt personer verksamma i och runt förskolan, praktiker, forskare och lärarutbildare.

Arrangör

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Kontakt: Emilie Moberg 

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF).

 

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling.

Children plant plants together in their hands selective. Photos Yana Tatevosian
Foto: Yana Tatevosian/Mostphotos.

Förskolesummits syfte

Konferensen vänder sig till personal, lednings- och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare och forskare. Tanken är att det ska bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Tillfälle för nästa Förskolesummit är framflyttat, tid och plats meddelas senare.

 

Förskolesummit 2019, den 3-4 juni 2019

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen deltog med professorer, universitetslektorer och docenter som föreläsare.

På plats den 3 juni fanns Anne-Li Lindgren, som föreläste om Förskolans historia och Hillevi Lenz Taguchi, Anna PalmerSusanne Kjällander och Sofia Frankenberg som föreläste om projektet Hjärnvägar i förskolan. Se inspelade föreläsningar från Förskolesummit 2019: www.forskolesummit.se

Förskolesummit 2019 på UR Kunskapskanalen 

Institutionen medverkade även med en monter där det fanns möjlighet att träffa representanter från oss och få mer information om bland annat våra masterutbildningar.

Program och mer information om tidigare Förskolesummit finns att ta del av på: www.forskolesummit.se

 

Kontakt

Telefon och e-post
Växel telefon: 08-16 20 00
E-post medarbetare och forskare: fornamn.efternamn@buv.su.se

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet.

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE-106 91 STOCKHOLM

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Biträdande prefekt med ansvar för lärarutbildningsfrågor
Biträdande prefekt med ansvar för studentärenden.
Föreståndare Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
Föreståndare Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning
Föreståndare för Centrum för barnkulturforskning
På denna sida