Kontakt

 

Studentexpedition

Välkommen till institutionens studentexpedition. Här kan du få hjälp med registrering, studieintyg, hämta tentor samt hitta schema och kursplan samt för frågor om komplettering av äldre kurser och program.

Studentexpedition
Studentexpedition Centrum för barnkulturforskning (CBK)
 

Utbildningsadministration

Om du har frågor om reservantagning, registrering, gruppindelning och scheman vänligen kontakta den utbildningsadminsitratör som administrerar din utbildning.

Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadminitration
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
 

Studie- och karriärvägledning

Välkommen att kontakta våra studie- och karriärvägledare du vill ha hjälp med studieplanering, behöver särskilt pedagogiskt stöd eller vill ha vägledning inom program samt karriärvägar efter studierna.

Studie- och karriärvägledare för förskollärarprogram
Studie- och karriärvägledare för grundlärarprogrammet - fritidshem
Studievägledare inom barnkultur
Studievägledare för Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
Studievägledare för Masterprogram i förskoledidaktik
 

Internationell koordinator

Har hand om utbytesstudier, avtal med partneruniversitet vid institutionen, ansökan till Minor Field Studies och ansökningar inför utbyten.

Internationell koordinator
 

Programansvariga

Om du har frågor om innehållet i något av våra program är du välkommen att kontakta respektive programansvarig.

Programansvarig Förskollärarprogram
Programansvarig grundlärarprogrammet inriktning mot fritidshem
Programansvarig Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
 

Studierektorer

Om du har frågor om beslut gällande studentärenden som till exempel tillgodoräkning, disciplinärenden eller VFU kan du kontakta studierektorn som är ansvarig för din utbildning eller VFU. 

Studierektor för VFU
Studierektor för förskollärarutbildning och kurser i förskoledidaktik
Studierektor för förskollärarutbildning och kurser i förskoledidaktik
Studierektor för masterprogram i förskoledidaktik
Studierektor för förskollärarutbildning och kurser i förskoledidaktik
Studierektor för grundlärarprogrammet inriktning fritidshem och kurser i fritidshemspedagogik
Administrativ studierektor för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
Administrativ studierektor för kurser och program i barnkultur
Studierektor för fristående kurser och masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
Administrativ studierektor för masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap och sociala relationer
Studierektor för forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik
På denna sida