Introduktion för nya grundlärare i fritidshem

Vi hälsar alla nya studenter inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem varmt välkomna att studera hos oss! Här kan du se filmer där du får veta mer om programmet och institutionen samt läsa om andra praktiska saker som du behöver veta inför dina studier.

 

Välkommen att studera hos oss på BUV!

I den här filmen får du möta prefekt Mats Börjeson som hälsar dig välkommen till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) och berättar lite om vad du bör tänka på när du är ny student vid universitetet.

 

För att aktivera textning av filmen tryck på play och gå sedan till menyraden och tryck på "pratbubblan" till höger, välj "svenska".

 

Välkommen till grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Varmt välkommen att börja läsa till grundlärare i fritidshem hos oss på BUV. Vi är en del av landets största lärarutbildning och är en utbildning med hög kvalitet enligt Universitetskanslerämbetets (UKÄ) senaste granskning av lärarutbildningarna i Sverige.

En akademisk professionsutbildning

Det här är en utbildning som både är akademisk och professionsinriktad. Under utbildningen kommer du att möta våra forskare och lärarutbildare som undervisar på programmet. Du kommer även under din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) att vara ute på en skola och fritidshem där du möter verksamheten och elever i praktiken. Med stöd av handledare får du då lära och öva viktiga delar inom läraryrket. Efter tre års utbildning kommer du ha fått många nya kunskaper och färdigheter som gör dig redo att börja arbeta som grundlärare i fritidshem och lärare i något av ämnena bild och form, idrott och hälsa eller musik.

Om utbildningen

I den här filmen får du möta programansvarig, Anna-Lena Ljusberg, som hälsar dig välkommen och berättar om innehållet och upplägget i programmet och den första kursen, som startar måndag den 29 augusti.

 

 

På programsidorna hittar du din studiegång under rubriken "programöversikt". I studiegången ser du vilken termin och i vilken turordning kurserna ges inom programmet. Du hittar även länk till respektive kurssida med information om schema, kursplan, kursbeskrivning och kontaktpersoner.

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång bild och form

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång idrott och hälsa

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång musik

 

Athena är Stockholms universitets lär- och samarbetsplattform där varje kurs har en kurssajt. Där hittar du all information om kursen, kan kommunicera med din lärare och kurskamrater samt göra inlämningar av examinationsuppgifter. Du kan logga in i Athena när du har aktiverat ditt universitetskonto och registrerat dig på utbildningen.

Här hittar du instruktioner för hur du:

loggar in i Athena och hittar din kurs

kommer igång med Athena - manual och instruktionsfilm

aktiverar e-postaviseringar för kursinformation

 

Du kommer ha din första kurs inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under första terminen på programmet. Under din VFU-kurs är du ute på en skola och både övar teoretisk kunskap och lär dig yrkesrollen med stöd av en handledare.

Utdrag ur polisens belastningsregister

Inför din första VFU-kurs måste du lämna ett utdrag ur polisen belastningsregister. Läs mer om hur du begär utdrag och om annat du behöver veta och tänka på inför, under och efter din VFU.

Allt du behöver veta inför, under och efter din VFU

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) har ansvar för helheten i din utbildning. Som programansvarig institution ansvarar BUV bland annat för:

  • programmets innehåll och upplägg (utbildningsplan)
  • din examen
  • samordna dina eventuella behov av stöd
  • studie- och karriärvägledning

Som förskollärarstudent kommer du även läsa kurser vid andra institutioner. Det är alltid institutionen som ger kursen som du vänder dig till om du har frågor eller synpunkter gällande den specifika kursen du läser.

Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

 

Fredagen den 26 augusti är det Stockholms universitets välkomstdag för alla nya studenter.

Dagen startar digitalt kl. 10.00 där rektor hälsar välkommen och du kan ställa frågor om livet som student till en studentpanel via Zoom. Du har också möjlighet att träffa helpdesk för IT-frågor samt ta del av filmer om olika hjälpfunktioner som finns på universitetet.

Från kl. 12.00 är det guidad tur på campus och från kl. 13.00 är det välkomstmässa i Aula Magna där du får träffa kår- och fakultetsföreningar samt delta i Speed Friending.

Läs mer om Välkomstdagen och andra välkomstaktiviteter

Roliga och sociala aktiviteter för alla lärarstudenter

Via kårföreningen Föreningen Lärarstudenterna får du möjligheten att träffa andra lärarstudenter, både inom ditt eget och andra lärarprogram på Stockholms universitet.
Föreningen arrangerar bland annat insparque på höstterminer och en introvecka på vårterminer för alla nya lärarstudenter. Som medlem får du även tillgång till spelkvällar, föreläsningar, pluggstuga, träningstillfällen och Tisdagspub på Café Bojan hela terminen.

Föreningen Lärarstudenterna (LäS)

Följ Föreningen Lärarstudenterna på Facebook

Lärarstudenternas klubbmästeri (Läs KM)

Lärarinsparquen under två veckor varje höstterminstart

 

BUV:s studentråd är en del av Studentkåren och är till för alla studenter som studerar på institutionens kurser och program.

Studentrådet på en institution arbetar med studiebevakning men också studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktivititer.

Läs mer om BUVs studentråd och studentinflytande

Studentkåren vid Stockholms universitet (SUS)

 

Varje termin annordnar Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen öppna föreläsningar på teman som är relevanta för studenter som studerar eller har studerat, så kallade alumner, vid BUV.

I den här filmen får du höra institutionens alumnansvariga, Gudrun Hellström och Annika Flick, berätta om alumnverksamheten vid BUV och Stockholms universitet och vad den kan erbjuda dig.

 

För att aktivera textning av filmen tryck på play och gå sedan till menyraden och tryck på "pratbubblan" till höger, välj "svenska".

Läs mer om BUVs Alumnverksamhet

 

Kontakt

Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärarplattformarna Athena kontakta utbildningsadministratören.

Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering är du välkommen att kontakta studie- och karriärvägledare för grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem.

Utbildningsadministratör
Studie- och karriärvägledare grundlärarprogrammet - fritidshem
På denna sida