Så påverkar pandemin dina studier på BUV

Undervisningen på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen undervisning kommer i huvudsak att genomföras digitalt i period A, 17 januari - 16 februari.

Lärare föreläser för studenter i föreläsningssal. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

Från och med den 13 januari har Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) beslutat att hålla undervisningen via e-mötesverktyget Zoom under hela period A. Undantagen från digitala arbetsformer är praktiska/estetiska moment, där undervisning på campus i första hand gäller.

Storföreläsningar kommer att fortsätta ges digitalt under vårterminens period A och B, 17 januari - 21 mars.

 

Vad gäller för mig som student?

Undervisning vid institutionen kommer i huvudsak att genomföras digitalt i period A. På så sätt kan vi glesa ut i våra lokaler och möjliggöra för både lärare och studenter att delta i verksamheten.

Som student på BUV ska du följa den schemalagda undervisningen och följa den information från kursansvarig som gäller för din kurs. Du hittar ditt schema på kurssidan eller i Athena.

Undantagen från digitala arbetsformer är praktiska moment, vilket ligger i linje med SU’s beslut om att prioritera laborativa verksamheter, och motsvarande. För praktiska/estetiska moment gäller alltså undervisning på campus i första hand.

Undervisning som sker i instiutionens lokaler är anpassad så att inte trängsel ska uppstå i allmänna utrymmen för att minska risken för smittspridning.

Institutionen följer Stockholms universitets riktlinjer för undervisning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För närvarnde är siktet inställt på campusförlagd undervisning från och med period B.

Läs mer om Stockholms universitets information och ställningstaganden relaterat till covid-19:
Stockhoms universitets information om covid-19

Stockholms universitet uppmanar alla studenter och anställda som kan att:

  • vaccinera sig
  • stanna hemma vid symtom på covid-19 samt testa sig vid symptom
  • hålla avstånd och god handhygien
 

Institutionens lokaler fortsatt öppna

Institutionens öppettider:

  • Mån-fre kl. 08:30-15:00
 

För dig som har VFU vårterminen 2022

Nyheter våren 2022: Vaccin-pass kan komma att krävas samt särskild information gällande gravida VFU-studenter. Stockholms universitets bedömning är att många VFU-skolor under VT-22 kan komma att kräva vaccinationspass. Vi kan därför inte erbjuda en VFU-placering om du inte är vaccinerad med så många doser som krävs för ett vaccinpass.

Har du redan genomfört en VFU-kurs berörs du inte av detta om du inte har omplacerats till en ny kommun. Då gäller att du måste kunna visa upp ett vaccinpass för att få påbörja din VFU inom den nya VFU-kommunen. 

Gravida studenter

Eftersom VFU-skolorna under våren inte tar emot gravida studenter som passerat sin 19:e graviditetsvecka, kan vi endast erbjuda VFU-placering för dig fram till det datum då din graviditet går in i vecka 20. Kontakta den kursgivande institutionen för vidare information.

Trepartssamtal kommer ske webbaserat hela vårterminen ut.

Om du har frågor om VFU-kurser på institutionen mejla till: vfu@buv.su.se

Frågor och svar om VFU i coronatider

De allra flesta genomför VFU under pandemin

På denna sida