Studera hos oss

Är du intresserad av frågor som rör barn och unga? Eller skulle du vilja arbeta med barn i förskolan eller på fritidshem? Då har vi lärarprogram, masterprogram eller fristående kurser för dig.

Hos oss kan du studera till förskollärare eller grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi ger dessutom fristående kurser inom förskoledidaktik, fritidshemspedagogik och utbildningsvetenskap inom lärarutbildning.

Vi ger också fristående kurser i barn- och ungdomsvetenskap och barnkultur. Du kan välja att fördjupa dina kunskaper i något av våra magister- eller masterprogram eller även gå en forskarutbildning i barn- och ungdomsvetenskap eller förskoledidaktik.

Se alla våra utbildningar

 

Möt våra studenter

En verklig bra grund för att kunna göra ett bra jobb

Studenten Emelie Gustafsson om att studera på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritishem, ingång bild och form.

Läs intervjun med Emelie som läst en termin på grundlärarprogrammet - fritidshem

 

Jag känner mig inte ensam längre i mina frågor som rör läraryrket och barnens rättigheter utan har träffat andra med samma driv och visioner.

Möt studenten Sofi Frid som berättar om sina studier på Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Intervju med Sofi om utbildningen, framtidsutsikter och studietips

 

Utbildningar med nära koppling till forskning

Lärare och studenter i undervisning i föreläsningssal. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

När du studerar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen får du en direkt koppling till den senaste forskningen om barn och unga både i förskola, skola, fritidshem och inom barnkultur men också i samhället i stort.

Lärarna du möter är också forskare inom våra olika forskningsämnen och flera har skrivit kurslitteratur som ofta ingår i undervisningen.

En del av våra lärare är också forskarstudenter, så kallade doktorander, som under sin pågående forskarutbildning undervisar inom vissa kurser och moment som deras avhandlingsarbete kopplar till.

Möt våra forskare

Centralt inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen är att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter, upplevelser och livsmiljöer. Kultur, etnicitet och genus är perspektiv som på ett naturligt sätt griper in i de olika forskningsprojekten och återspeglas inom våra utbildningar. Forskningen vill också lyfta fram variation och olikheter hos barn och unga som något viktigt och utvecklande.

Läs mer om våra forskningsprojekt

 

Studera nära både storstad och natur

Drönarbild över campus Frescati och Arrheniuslaboratorierna. Foto: Sören Andersson/SU.
Campus Frescati med Geovetenskapens hus, Arrheniuslaboratorierna och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i tegelbyggnaden längst till höger.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) ligger på campus Frescati med närhet till Djurgårdens nationalstadspark där du kan koppla av från studierna genom en promenad eller varför inte besöka Stora skuggans 4-H gård.

På BUV kan du studera i nyrenoverade lokaler och med god tillgång på studieplatser och grupprum. BUV är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet och bildades år 2008. Ämnet Barn- och ungdomsvetenskap inrättades som forskningsämne vid Stockholms universitet år 2004.

Läs mer om institutionen

Stockholms universitet är ett huvudstadsuniversitet med närhet till storstadens hela utbud och aktiviteter. Men det är också ett universitet som gränsar till vackra natur- och kulturlandskap och rekreationsområden.

Fakta om universitetet

 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, entrén.
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Svante Arrhenius väg 21A.

Du hittar institutionen på campus Frescati, snett till höger bakom Arrheniuslaboratorierna.

Hitta till institutionen - karta via Google maps

Stockholms universitets campusområden

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta med flera olika campusområden där Frescati och Albano utgör huvuddelen.

Hitta på campus

 

Nätverk och evenemang för nya och tidigare studenter

Alumner som tar del av informationsblad på alumnevent. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

BUV Alumn – ett nätverk för dig som är eller har varit student

En alumn (av latinets alumnus, som betyder elev) är en student som tidigare har studerat på en gymnasieskola, universitet eller högskola. På Stockholms universitet är alumner både nuvarande och tidigare studenter.

Genom Alumnnätverket får du möjlighet att gå på intressanta föreläsningar och hålla kontakt med forskare, lärare och nuvarande eller tidigare studiekamrater.

Varje termin ordnar institutionen olika föreläsningar, studiebesök, debattkvällar och liknande för just dig som studerar eller har studerat på BUV. Du kan självklart även ta del av Stockholms universitets gemensamma alumnevents.

Evenemangen är helt gratis och innehåller ofta mycket matnyttigt både för dig som är ny student eller för dig som har avslutat dina studier.

Läs mer om vår alumnverksamhet på BUV

 

Om du har frågor inför att du ska börja studera hos oss är du välkommen att kontakta våra studie- och karriärvägledare. Du kan få hjälp med vägledning i frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering.

Mer om studie- och karriärvägledning

 

Kontakt

Har du allmänna studieadministrativa frågor om till exempel registrering, scheman eller tentamen är du välkommen att kontakta vår studentexpedition.

Har du frågor om våra utbildningar se kontaktuppgifter på respektive program- eller kurssida som du hittar på sidan om Våra utbildningar.

Om du behöver studievägledning eller hjälp med särskilt pedagogiskt stöd eller studieplanering kontakta vår studie- och karriärvägledning.

Studentexpedition
Studentexpedition Centrum för barnkulturforskning (CBK)
På denna sida