Studera hos oss

Här på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen forskar och utbildar vi om barn och unga. Allt från de små barnen i förskolan, barn i skola och på fritidshem till ungdomskultur ingår. Här har vi också Sveriges enda undervisning inom ämnet barnkultur.

Hos oss kan du studera till förskollärare eller grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Vi ger också utbildning inom i barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur och förskoledidaktik på grund- och avancerad nivå.

Se alla våra utbildningar

 

Utbildningar med koppling till forskning

Lärare och studenter i undervisning i föreläsningssal. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

När du studerar hos oss får du ta del av den senaste forskningen om barn och unga både i förskola, skola, fritidshem och inom barnkultur men också i samhället i stort.

Våra forskare är också lärare på våra kurser och program och flera har också skrivit den kurslitteratur du läser.

 

Möt våra studenter

Hos oss samlas studenter med olika bakgrund och olika framtidsplaner. Möt några av dem här.  

En ökad möjlighet till ett jobb där jag kan göra skillnad för barnen.

Stivani Yako läser förskollärarprogrammet, 210 hp.

Stivani Yako.
Foto: privat.

- Vi får lära oss hur man kan uppmuntra och utmana barns lärande och utveckling. Det är ett intressant program, där du får en ökad förståelse för hur viktigt det är med den pedagogiska kompetensen. Det kan exempelvis handla om hur du kommunicerar, att vara lyhörd och ha tålamod för att kunna samarbeta, samt att skapa en demokratisk arbetsmiljö där man kan förvandla hinder till möjligheter. Det handlar om att se lösningar som bidrar till förbättring och utveckling istället för problem.

Läs hela intervjun med Stivani

Utbildningen har ändrat mitt perspektiv på barndom och barn

Melis Mestan.
Foto: Privat.

Melis Mestan läser förskollärarprogrammet, 210 hp.

- Utbildningen har ändrat mitt perspektiv på barndom och barn. Att inte endast se barn som lekfulla, där den vuxna alltid ska lära barnen. Jag har breddat min kunskap om hur man ska visa bra omsorg och se utifrån barnens perspektiv och inte bara utgå från sina egna perspektiv.

Läs hela intervjun med Melis

Varje dag lär man sig nya saker både av lärarna men även av klasskamraterna.

Oresta Pocyte läser grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och musik, 180 hp.

Oresta Poschyte.
Foto: privat.

- Det är högt tempo på utbildningen och det blir aldrig långtråkigt. Det kommer hela tiden nya saker och ämnena är varierade. Det är inte bara teori utan mycket praktiskt på utbildningen. Vi gör mycket projekt tillsammans med klassen och vi utvecklas tillsammans. Det är också jätteroligt att få komma ut på praktik och få träffa barnen och känna på arbetet ute i verkligheten.

Läs hela intervjun med Oresta

En verklig bra grund för att kunna göra ett bra jobb.

Emelie Gustafsson studera på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritishem, ingång bild och form.

Foto: privat.

- Jag rekommenderar den här utbildningen för folk som gillar att jobba med barn. Eftersom jag går bildinriktningen så gäller det också att man ska tycka att det är kul att vara kreativ. Det gäller även för musik och idrott som är andra inriktningar inom programmet, och att man gillar att aktivera barn och att engagera sig.

Läs hela intervjun med Emelie som läst en termin på grundlärarprogrammet - fritidshem

Kom ihåg att du är här för din egen skull. Lägg upp studierna smart och försök att göra alla uppgifter i tid. Det kommer vara så mycket lättare i det långa loppet.

Amanda Dahlgren studerar barnkultur III, 30 hp.

Amanda Dahlgren
Foto: privat.

- Jag sökte till utbildningen mycket på grund av mitt intresse för barnlitteratur. Då visste jag inte riktigt vad ämnet barnkultur var för något, men jag tyckte att det lät kul och intressant. 

- Vi har fått läsa om barnlitteratur men ämnet är så mycket mer än bara det. Under den första terminen så ingick barnlitteratur i en delkurs, medan en annan handlade om barnfilm. Utbildningen är strukturerad och uppdelad för att ge en bra grund i ämnet, vilket har varit jättekul. 

- Jag var inte säker på att jag skulle studera tre terminer från början men det var så kul och givande så jag ville fortsätta. Lärarna har gjort undervisningen på ett så bra och roligt sätt.

Läs hela intervjun med Amanda

Roligast är att få ta del av all spännande forskning.

Lisette Noren studerar Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp

Lisette Noren.
Foto: Privat.

- Jag skulle rekommendera programmet till alla som på ett djupare plan vill förstå barn och barndom utifrån både ett individ- och samhällsperspektiv. Det är ett program med bred och intressant litteratur, där studenten får stora möjligheter att själv inrikta sig mot sitt favoritområde, alternativt utforska en mängd olika områden. Låter det intressant? Sök programmet!

Läs hela intervjun med Lisette

Jag känner mig inte ensam längre i mina frågor som rör läraryrket och barnens rättigheter utan har träffat andra med samma driv och visioner.

Sofi Frid läser Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Sofi Frid
Foto: privat.

- Det roligaste med att studera mastern är att få nörda in sig och få fördjupad kunskap kring det man själv har upplevt och sett som lärare. Att få uppleva att det finns begrepp, termer och teorier som andra redan har skapat över det man själv har funderat på i sin yrkesroll.

- Jag känner mig inte ensam längre i mina frågor som rör läraryrket och barnens rättigheter utan har träffat andra med samma driv och visioner.

Sofi om utbildningen, framtidsutsikter och studietips

 

Studie- och karriärvägledning

Om du har frågor inför att du ska börja studera hos oss är du välkommen att kontakta våra studie- och karriärvägledare. Du kan få hjälp med vägledning i frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering.

Mer om studie- och karriärvägledning

 

Studera nära både storstad och natur

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, entrén.
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Svante Arrhenius väg 21A; Frescati backe.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) ligger på campus Frescati, ett stenkast från Djurgårdens nationalstadspark. Här finns möjlighet att ta en avkopplande paus i vacker natur, besöka Stora skuggans 4-H-gård eller ta en kaffe eller äta lunch vid kringliggande caféer eller restauranger. 

Institutionen har nyrenoverade och anpassade lokaler med god tillgång på studieplatser och grupprum. BUV är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet och bildades år 2008. Ämnet Barn- och ungdomsvetenskap inrättades som forskningsämne vid Stockholms universitet år 2004.

Varför studera på just Stockholms universitet?

Läs mer om institutionen

Hitta till oss

Du hittar institutionen på campus Frescati, snett till höger bakom Arrheniuslaboratorierna.

Hitta till BUV - karta via Google maps

Stockholms universitets campusområden

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta med flera olika campusområden där Frescati och Albano utgör huvuddelen.

Hitta på campus

 

Kontakt

Har du allmänna studieadministrativa frågor om till exempel registrering, scheman eller tentamen är du välkommen att kontakta vår studentexpedition.

Har du frågor om våra utbildningar se kontaktuppgifter på respektive program- eller kurssida som du hittar på sidan om Våra utbildningar.

Om du behöver studievägledning eller hjälp med särskilt pedagogiskt stöd eller studieplanering kontakta vår studie- och karriärvägledning.

Studentexpedition
Studentexpedition Centrum för barnkulturforskning (CBK)
På denna sida