Studera hos oss

Är du intresserad av att studera barn- och ungdomsvetenskap eller förskoledidaktik? Eller kanske att utbilda dig till förskollärare eller grundskollärare med inriktning på arbete i fritidshem? Då ska du läsa något av våra program eller fristående kurser.

Hos oss kan du studera till förskollärare eller grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi ger dessutom fristående kurser inom förskoledidaktik och fritidshemspedagogik samt den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Vi ger också fristående kurser i barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik och barnkultur. Du kan välja att fördjupa dina kunskaper i något av våra magister- eller masterprogram eller gå en forskarutbildning i barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

Våra utbildningar

 

 

Möt våra studenter

En verklig bra grund för att kunna göra ett bra jobb

Studenten Emelie Gustafsson om att studera på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritishem, ingång bild och form.

Läs intervjun med Emelie som läst en termin på grundlärarprogrammet - fritidshem

 

Jag känner mig inte ensam längre i mina frågor som rör läraryrket och barnens rättigheter utan har träffat andra med samma driv och visioner.

Möt studenten Sofi Frid som berättar om sina studier på Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Intervju med Sofi om utbildningen, framtidsutsikter och studietips

 

Utbildningar med nära koppling till forskning

Lärare och studenter i undervisning i föreläsningssal. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

När du studerar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen får du en direkt koppling till den senaste forskningen om barn och unga både i förskola, skola, fritidshem och inom barnkultur men också i samhället i stort.

Lärarna du möter är också forskare inom våra olika forskningsämnen och flera har skrivit kurslitteratur som ofta ingår i undervisningen.

En del av våra lärare är också forskarstudenter, så kallade doktorander, som under sin pågående forskarutbildning undervisar inom vissa kurser och moment som deras avhandlingsarbete kopplar till.

Möt vår forskare

Intervjuer med våra forskare

Centralt inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen är att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter, upplevelser och livsmiljöer. Kultur, etnicitet och genus är perspektiv som på ett naturligt sätt griper in i de olika forskningsprojekten och återspeglas inom våra utbildningar. Forskningen vill också lyfta fram variation och olikheter hos barn och unga som något viktigt och utvecklande.

Läs mer om våra forskningsprojekt

 

Ett universitet nära storstad och natur

Drönarbild över campus Frescati och Arrheniuslaboratorierna. Foto: Sören Andersson/SU.
Campus Frescati med Geovetenskapens hus, Arrheniuslaboratorierna och Frescati Backehusen längst till höger, där Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen huserar.

Stockholms universitet är ett huvudstadsuniversitet med närhet till storstadens hela utbud och aktiviteter. Men det är också ett universitet som gränsar till vackra natur- och kulturlandskap och rekreationsområden.

Här studerar cirka 30 500 helårsstudenter och 1 400 forskarstudenter varje år. Universitetet rankas bland världens 200 främsta lärosäten och är ett av de 50 högst rankade lärosätena i Europa.

Fakta om universitetet

 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, entrén.
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Svante Arrhenius väg 21A.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Du hittar institutionen i en nyrenoverad tegelbyggnad på campus Frescati, snett till höger bakom Arrheniuslaboratorierna. Bakom institutionen breder Djurgårdens nationalstadspark ut sig där du kan ta en avkopplande promenad eller varför inte besöka Stora skuggans 4-H gård.

Hitta till institutionen - karta via Google maps

Stockholms universitets campusområden

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta med flera olika campusområden där Frescati utgör huvuddelen.

Hitta på campus

Institutionen har nyrenoverade och studentvänliga lokaler med god tillgång till studieplatser, grupprum och studentpentry med möjlighet att värma medhavd mat. Det finns även tillgång till dator och utskriftautomater på plan två. Lokalerna är till stor del handikappanpassade och det finns parkeringsplatser i anslutning till byggnaden.

Institutionens lärosalar, grupprum och studieplatser

Det finns även gott om studieplatser på övriga campus och på universitetsbiblioteket.

Studieplatser i Frescati

Studieplatser och grupprum på Stockholms universitetsbibliotek

 

 

Gå med i BUVs alumnnätverk

Alumner som tar del av informationsblad på alumnevent. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

BUV Alumn – ett nätverk för dig som är eller har varit student

En alumn (av latinets alumnus, som betyder elev) är en student som tidigare har studerat på en gymnasieskola, universitet eller högskola. På Stockholms universitet är alumner både nuvarande och tidigare studenter.

Genom Alumnnätverket får du möjlighet att gå på intressanta föreläsningar och hålla kontakt med forskare, lärare och nuvarande eller tidigare studiekamrater.

Varje termin ordnar institutionen olika föreläsningar, studiebesök, debattkvällar och liknande för just dig som studerar eller har studerat på BUV. Du kan självklart även ta del av Stockholms universitets gemensamma alumnevents.

Evenemangen är helt gratis och innehåller ofta mycket matnyttigt både för dig som är ny student eller för dig som har avslutat dina studier.

Läs mer om vår alumnverksamhet på BUV
 

 

Om du har frågor inför att du ska börja studera hos oss är du välkommen att kontakta våra studie- och karriärvägledare. Du kan få hjälp med vägledning i frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering.

Mer om studie- och karriärvägledning

 

Kontakt

Har du allmänna studieadministrativa frågor om till exempel registrering, scheman eller tentamen är du välkommen att kontakta vår studentexpedition.

Har du frågor om våra utbildningar se kontaktuppgifter på respektive program- eller kurssida som du hittar på sidan om Våra utbildningar.

Om du behöver studievägledning eller hjälp med särskilt pedagogiskt stöd eller studieplanering kontakta vår studie- och karriärvägledning.

Studentexpedition
Studentexpedition Centrum för barnkulturforskning (CBK)
På denna sida