Bli fadder för inresande lärarstudenter

Ta chansen att lära känna en lärarstudent från ett annat land och hjälp samtidigt hen att lära känna det svenska samhället lite bättre. Som fadder kan du få nya perspektiv på läraryrket samtidigt som du får träna dina språkkunskaper och meriter för framtida studier och arbetsliv.

Tre kvinnliga studenter promenerar på gata i Stockholm. Foto Niklas Björling.

Varje termin kommer mellan 40-60 utbytesstudenter till lärarutbildningsinstitutionerna vid Stockholms universitet. De flesta av dessa studerar till lärare eller läser pedagogiska ämnen. När de läser kurser på engelska träffar de inte alltid studenter som läser svenskspråkiga lärarprogram. Därför har Stockholms universitet ett fadderprogram för utbytesstudenter för att möjliggöra för utländska och svenska studenter att lära känna varandra och få ett erfarenhetsutbyte.

För att kunna bli fadder ska du:

 • Vara studerande på något av lärarprogrammen vid Stockholms universitet.
 • Kunna vara aktiv som fadder under en hel termin.
 • Vara en god representant för ditt utbildningsprogram och för Stockholms universitet.

Om du är intresserad av att bli fadder anmäl dig via länken nedan senast den 25 augusti, för att bli fadder till höstterminen 2021.

Anmälan att bli fadder

 

 

Mer konkret innebär fadderuppdraget att du tillsammans med en grupp andra faddrar planerar aktiviteter och bjuder in de utbytesstudenter som deltar i fadderprogrammet. Vilka aktiviteter som görs beror på intresset i gruppen. Exempel på aktiviteter kan vara picknick, tipsa om gratis prova-på-aktiviteter på stan eller träffas och diskutera pedagogik.

I uppdraget ingår också att medverka i ett uppstartsmöte tillsammans med övriga faddrar i början av terminen. Syftet med mötet är att faddrarna ska lära känna varandra och börja planera aktiviteter samt delas in i arbetsgrupper. Det sker även ett uppföljningsmöte under terminen för att stämma av hur det går med fadderskapet.

Som fadder deltar du också på välkomstmöte och avslutningsfika tillsammans med utbytesstudenterna som arrangeras av lärarutbildningsinstitutionerna.

 

Du kan välja hur mycket tid du lägger ned på ditt fadderskap men det är viktigt att du fullföljer det uppdrag som du åtagit dig.

Hjälp vid frågor om studier

Det kan hända att utbytesstudenterna har praktiska frågor om vardagslivet i Sverige som till exempel hur universitetsstudier fungerar vid Stockholms Universitet. Du får gärna hjälpa till att svara men om du inte vet svaret kan du hänvisa studenten till att kontakta sin institutionens internationella koordinator.

Om du får förhinder

Om det händer något som gör av du inte kan fortsätta ditt fadderskap ska du meddela det genom att mejla till din internationella koordinator och till de faddrar och utbytesstudenter som påverkas.

Intyg om fadderskap

Ett intyg kommer att delas ut till de studenter som varit aktiva som faddrar under terminen. Med aktiv menas att du deltagit på minst hälften av de fyra möten som ingår samt tillsammans med andra faddrar arrangerat och deltagit i minst en aktivitet.

 

Tidigare faddrar tycker att det varit givande och roligt att vara fadder och skulle gärna vilja vara det igen. Många vill också fortsätta att hålla kontakt med de utbytesstudenter som de tidigare varit fadder till. För dig som är nyfiken på att bli fadder och vill veta lite mer om hur det är och vad det ger kan läsa nedan vad tidigare faddrar har fått för erfarenheter.

Som fadder får du:

 • Lära dig väldigt mycket, får nya perspektiv på din egen utbildning och får syn på skillnader och likheter mellan länder och kulturer.
 • Perspektiv på hur förskolor och skolor kan fungera i olika länder.
 • Lära dig mer om andra kulturer och får träffa nya människor.
 • Lära känna väldigt många människor, inte bara den/de du är fadder åt utan även deras vänner, det blir ett stort nätverk.
 • Lära dig om olika länder.
 • Ett nätverk så att du kanske kan bo hos folk eller få guidning när du själv är ute och reser eller själv tar emot folk som vill komma tillbaka till Stockholm på semester efter utbytet.
 • Lära dig samt öva på olika språk.
 • Se nya aspekter av Sverige genom att se sitt eget land genom andras ögon.

De flesta utbytesstudenterna inom lärarutbildning kommer från länder i Norden, EU, Nordamerika och Asien.

 

Möte 1: Planeringsmöte för faddergruppen - 12 januari kl.16.30-17.45.

Syftet är att ni lär känna varandra och kan planera vilka aktiviteter ni som grupp vill genomföra. Mötet sker i zoom.

Möte 2: Välkomstmöte för inresande utbytesstudenter och faddrar.

På detta möte får du träffa utbytesstudenterna och ni som är faddrar presenterar er och den första aktivitet ni har planerat.Mötet sker i zoom.

Möte 3: Uppföljningsmöte för faddergruppen.

Syftet är att för att stämma av hur det går för er, ge er möjlighet att planera aktiviteter och stämma av om ni behöver stöd med något.Mötet sker i zoom.

Möte 4: Avslutningsfika med inresande utbytesstudenter och faddrar.

Ampassade aktiviteter på grund av covid-19

Fadderprogrammets verksamhet anpassas till gällande restriktioner för minskad smittspridning av covid-19 under vårterminen och höstterminen 2021. Detta kan till exempel innebära digitala träffar, att träffas i mindre grupper där man håller avstånd eller att göra aktiviteter utomhus.

Stockholms universitets information om corona-viruset

Kontakt

Har du frågor? Kontakta den internationella koordinatorn på din programinstitution:

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Malin Håkansson, se nedan.

Institutionen för språkdidaktik

Ylva Sandberg, international@isd.su.se

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Jesus Piqueras Blasco och Elisabeth Nygren, international@mnd.su.se

Internationell koordinator
På denna sida