Uppdragsutbildning

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har möjlighet att erbjuda ett brett utbud av uppdragsutbildningskurser för olika arbetsgivare. Institutionen kan även genomföra seminarier, föreläsningar, utvärderingar och forskningsuppdrag. Givetvis kan kurser skräddarsys efter beställarens behov.

Lärare med laptop under föreläsning på vuxenutbildning. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

 

Vad innebär uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan om den grundläggande högskoleutbildningen. Universitetets uppdragsutbildning bygger på ett avtal mellan en arbetsgivare och universitetet. En uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng. Uppdragsutbildningen kan antingen ligga i linje med institutionens befintliga kursutbud eller skräddarsys efter behov och beställning.

Pågående uppdragsutbildning

Vi ger en uppdragsutbildning för Skolverket, Fortbildning för förskolechefers pedagogiska ledarskap i samarbete med Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD).

Se hela vårt utbildningsutbud av fristående kurser och program längre ned på sidan.

Var äger uppdragsutbildningarna rum?

Institutionens kurser hålls på plats i universitetets lokaler, men ges även som distansutbildning. Det finns också möjlighet att ordna kurser, seminarier eller andra evenemang på er arbetsplats.

Kontakt

Vill du veta mer om möjliga uppdragsutbildningar inom våra ämnesområden kontakta:

Förskoledidaktik

Anna Palmer avdelningsföreståndare för avdelningen förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Bodil Halvars programansvarig för förskollärarprogrammet.

Barn- och ungdomsvetenskap

Rickard Jonsson avdelningsföreståndare för avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap.

Fritidshemspedagogik

Anna-Lena Ljusberg programansvarig för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Sök bland våra utbildningar