Våra utbildningar

Hos oss kan du läsa till förskollärare eller grundlärare i fritidshem, du kan också läsa fristående kurser inom ämnena barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur, fritidshemspedagogik och förskoledidaktik. För dig som redan har en grundutbildning så finns det möjlighet att fördjupa dig i något av våra masterprogram eller gå vår forskarutbildning.

Sök bland våra utbildningar

Välkommen att läsa vid en institution som fokuserar på frågor som rör barn och ungdomar i förskola, skola, fritidshem, inom barnkultur och samhället i stort.

Våra lärare på kurserna och programmen är också forskare. Därmed är våra utbildningar kopplade till den senaste forskningen inom respektive ämne. Ibland har de till och med skrivit den litteratur du läser.

 

Bli förskollärare

Förskollärare och förskolebarn som leker med olika material vid bord. Foto: Babby Baldrocco/Mostphot
Förskollärare och förskolebarn som leker med olika material vid bord. Foto: Babby Baldrocco, Mostphotos.

Vill du väcka barns nyfikenhet och få dem att växa och utvecklas? Vill du jobba i ett yrke där du verkligen gör skillnad, varje dag? Utbilda dig till förskollärare och få möjlighet att jobba i ett omväxlande och kreativt yrke med god arbetsmarknad.

Vi erbjuder följande utbildningar:

För dig som uppfyller behörighetskrav för högskolestudier och med särskild behörighet i engelska, samhällskunskap och naturkunskap.

Förskollärarprogrammet, 210 hp

För dig som har en utländsk förskollärarexamen och vill komplettera för att bli behörig förskollärare i Sverige.

Förskollärarprogrammet inom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)

För dig som arbetar som förskollärare men saknar examen. Genom Vidareutbildning av lärare (VAL), kan du komplettera med studier för att nå förskollärarexamen.

Vidareutbildning av förskollärare (VAL), 120 hp

 

Bli lärare i fritidshem och i ett estetiskt/praktiskt ämne

Lärare samtalar med en pojke om en bild vid ett staffli.
Lärare samtalar med en pojke om en bild. Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos.

För dig som vill arbeta med barn mellan 6-12 år under kreativa och lekfulla former och bli en positiv kraft i ungas liv i ett roligt och stimulerande yrke.

- Att inspirera någon, oavsett om det handlar om samhällsengagemang eller skapande är häftigt, säger Daniel Franzén, lärare i fritidshem.
Läs hela intervjun med Daniel Franzén, adjunkt på BUV.

En viktig del är också att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Du väljer också ett praktiskt eller estetiskt ämne som du blir behörig att undervisa i för årskurserna 1-6. Där får du möjlighet att dela med dig av ditt stora intresse och din kunskap. Du kan välja mellan ämnena; bild och form, musik eller idrott och hälsa.

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång bild och form, 180 hp

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång musik, 180 hp (startar endast på höstterminer.)

 

Lär dig mer om förskolan och barn i förskoleåldern

Förskollärare och barn i åldern 1-3 ute på förskolegård. Foto: Niklas Björling/SU
Förskollärare och barn i åldern
1-3 ute på förskolegård.
Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Förskoledidaktik är ämnet för dig som vill arbeta med frågor som rör förskola eller barn i förskoleåldern, inom forskning eller som tjänsteman i kommun eller på en myndighet. Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på små barns livsvillkor, språk, lek, utveckling och lärande.

Vi erbjuder kurser på avancerad nivå samt ett masterprogram i ämnet.

Läs mer om ämnet och kurser i förskoledidaktik

Masterprogram i förskoledidaktik (SFSKO), 120 hp

För dig som vill studera till förskollärärare se ovan under rubriken

Bli förskollärare

 

Bredda dig i ämnet barn- och ungdomsvetenskap

Tonåriga skolkompisar bär varandra på ryggen utomhus. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.
Foto: Gabby Baldrocco, Mostphotos.

Är du intresserad av barn och ungdomar, deras plats i samhället, deras upplevelser och syn på världen?

I barn- och ungdomsvetenskap får du fördjupad kunskap om vad det innebär att vara barn eller ung, både nu och historiskt. Du får förståelse för hur kulturen och samhället skapas för och av barn och unga.

Vi erbjuder kurser på grund- och avancerad nivå samt två masterprogram i ämnet, varav den ena är med fokus på fritidshem.

Läs mer om ämnet och kurser i barn- och ungdomsvetenskap

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (BOUV), 120 hp

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning Fritidshem (FRIV), 120 hp

 

Studera barnkultur

Teaterelever i omklädningsrum. Foto: Mostphotos/Scott Griessel.
Foto: Gabby Baldrocco, Mostphotos.

Är du intresserad av kultur för barn, barns skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i barnkultur.

Vi erbjuder kurser på grund- och avancerad nivå samt ett magisterprogram i ämnet.

Läs här om ämnet och utbildningar i barnkultur

 

Lär mer om barn och ungas liv och fritid

Lekstund på rast i skolan. Foto: Katja Kircher/Mostphotos.
Foto: Katja Kircher, Mostphotos.

Fritidshemspedagogik är ämnet för dig som är intresserad av barn och ungas fritid. Här studeras forskning om barns vardagsliv, såväl utifrån ett barnperspektiv som från barns perspektiv.

Sådant som ingår är till exempel hur barns lek och lärande, sociala utveckling och bildning formas i relation till fritiden.

Vi erbjuder kurser på grund- och avancerad nivå i ämnet samt grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Läs om ämnet och utbildningar i fritidshemspedagogik

 

Utbildning på forskarnivå

Forskarbild_Susanne_Kjällander
Forskarbild. Foto: Susanne Kjällander, BUV.

Forskarutbildning är för dig som vill få kunskaper och färdigheter för att själv kunna bedriva forskning. Hos oss kan du läsa forskarutbildning inom ämnena barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Vill du bidra till kunskapsutvecklingen inom det barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsområdet? Då kan en utbildning på forskarnivå vara något för dig.

Läs mer om vår utbildning på forskarnivå

Institutionens alla forskarutbildningskurser

 

Handledare inom verksamhetsförlagd utbildning

Student undervisar med sin handledare i bakgrunden.
Foto: Jens Olof Lasthein, VFU på Sturebyskolan.

Här hittar du information om handledaruppdraget och handledarutbildningar för dig som ska handleda lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du hittar även schema för alla våra VFU-kurser inom förskollärarprogram och grundlärarprogrammet - fritidshem.

Handledare inom verksamhetsförlagd utbildning

 

Uppdragsutbildning

Lärare med laptop under föreläsning på vuxenutbildning. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.
Foto: Gabby Baldrocco, Mostphotos.

Vi kan erbjuda uppdragsutbildningskurser relaterade till institutionens utbildnings- och forskningsområden. Vi kan även genomföra seminarier, föreläsningar, utvärderingar och forskning på uppdrag från arbetsgivare. Kurser kan skräddarsys efter beställarens behov. Universitetets uppdragsutbildning bygger på ett avtal mellan en arbetsgivare och universitetet. En uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng.

Läs mer om våra uppdragsutbildningar

Sök bland våra utbildningar