Julia_egentligen_MG_5247.jpg
För att du vill nå dina drömmar.
Fortsatt webbaserad undervisning under vår- och sommartermin.

Nyheter

Kalender

24

september

Seminarium

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Erfarenhet, praktik och forskning - Lärarstudenters deltagande i praktiknära forskningsprojekt
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Erfarenhet, praktik och forskning - Lärarstudenters deltagande i praktiknära forskningsprojekt

Välkommen till ett seminarium om lärarstudenters deltagande i praktiknära forskning. Hur kan det se ut? Vad krävs för att det ska bli givande för alla involverade?

Läs hela artikeln