Oresta Pocyte.
Studenten Stivani Yako ler mot kameran. Foto: privat.
Två kvinnliga studenter sitter och diskuterar vid laptop. Foto: Jens Olof Lasthein.
Kvinnloga studenter sitter och studerar tillsammmans vid bord. Foto: Viktor Gårdsäter

Nyheter

Kalender