Innehåll

Kursen har fokus på hur kunskap och information organiseras. Målet är att utveckla studentens förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Vi anpassar gärna innehållet efter dina önskemål. Kursens lärandemål:

  • Ha kännedom om olika informationskällor och söktjänster på bibliotekets webbplats.
  • Att kunna genomföra en vetenskaplig informationssökning.
  • Att kunna ta ställning till olika källor som är relevanta och trovärdiga för dig.
  •  Att ha kännedom om vikten av att skriva referenser på ett korrekt sätt och känna till olika verktyg som underlättar skrivandet av dessa.

Välj upplägg

Digital resurs

”Söka, värdera & referera” är en självstudiekurs som består av text, film och quizz och tar ca 45 minuter att genomföra.

Resursen kan ersätta en föreläsning i biblioteket och kan integreras på studenterna kurssida i Athena. Biblioteket hjälper gärna till att lägga upp resursen på kurssidan. Den är möjlig att beställa även om kurssidan inte är klar. Resursen är gratis.

Föreläsning i biblioteket

Boka en föreläsning på 45 minuter. Bibliotekets lokaler har plats för max 25 personer.

Föreläsning kostar 1060 kronor per lektion och grupp. Ej avbokade beställningar debiteras

Flipped Classroom- digital resurs och uppföljande workshop

Studenterna förbereder sig genom att göra bibliotekets digitala resurs ”Söka värdera & referera” och kommer därefter till en fördjupande workshop i biblioteket. Workshopen kostar 1060 kr per timme.

Beställ kurs

Boka kursen här

 

Tillbaka till toppen