Nedan har vi samlat ett urval av vanliga frågor som kan uppstå i samband med att du planerar ditt forskningsprojekt, bearbetar och analyserar data eller material, när du ska publicera data och/eller resultat eller när du ska avsluta ditt projekt och bevara forskningsmaterial.

Frågor i forskningsprocessen

Planera – I början av ditt forskningsprojekt

Hur ska jag planera och organisera mitt forskningsprojekt?
Behöver mitt forskningsprojekt etikprövas?
Vilka krav ställer forskningsfinansiärerna?
Vilken lagstiftning och regler påverkar min forskning?
Hur skriver jag en datahanteringsplan?

Bearbeta – Under tiden du forskar

Hur ska jag beskriva mitt eget material så att andra kan hitta, förstå och återanvända det?
Hur citerar och använder jag andras material?
Och hur fungerar det med referenshanteringsprogram?
Hur ska jag tänka kring informationssäkerhet?
Kan jag använda molntjänster?
Hur ska jag lagra data, och var?

Publicera – När du ska publicera

Vilken tidskrift ska jag välja och hur publicerar jag Open Access?
Vilken licens ska jag välja?
Vem betalar publiceringsavgiften?
Jag är snart klar med min avhandling, vad behöver jag göra inför tryckning?
Var och hur publicerar jag data?

Avsluta – I slutet av ditt forskningsprojekt

Hur gör jag för att tillgängliggöra forskningsdata, kan allt delas öppet?
Hur får andra använda mitt forskningsmaterial?
Lagra och arkivera forskningsmaterial, vad är skillnaden?