Forskare & lärare

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Forskare & lärare
boka tid med en bibliotekarie

Boka tid med en bibliotekarie

Är du doktorand eller forskare/lärare vid Stockholms universitet och behöver hjälp i ett bibliotektsrelaterat ärende? Boka tid för individuell handledning. Vi hjälper dig med informationssökning och introduktioner till referenshanteringsprogram med mera.

Kurs i informationskompetens

Boka kurs i informationskompetens för dina studenter

Utbildar du studenter som ska skriva uppsats vid Stockholms universitet? Beställ en kurs i informationskompetens till dina studenter.

Skicka kurslistor till biblioteket

Skicka kurslitteraturlistor till biblioteket

Det är varje institution och kursansvarig som ansvarar för att informera biblioteket om vilka kursböcker som gäller inför varje ny termin.

Hand som håller i en hög böcker

Forskarleverans

Anställda vid Stockholms universitet erbjuds leverans av beställda böcker. För att använda servicen krävs ett aktivt universitetskort samt en korrekt institutionsadress. Visst material är inte är tillgängligt för forskarleverans.

Inköp & fjärrlån

Beställ artiklar

Anställda och studenter vid Stockholms universitet kan beställa böcker, artiklar och andra medieresurser som inte redan finns via biblioteket. För artiklar finns tjänsten Get It Now med snabb leverans direkt till din e-postadress.

Högar med böcker

Referenshanteringsprogram

Det finns flera olika referenshanteringsprogram som du kan använda för att organisera dina referenser och skapa en litteraturförteckning enligt önskat format.

Seminarier om vetenskaplig kommunikation

Seminarier om vetenskaplig kommunikation

Biblioteket anordnar seminarier i vetenskaplig kommunikation för dig som är doktorand eller forskare.