Forskare & lärare

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Forskare & lärare
boka rådgivning med en bibliotekarie

Boka rådgivning

Du som är forskare eller doktorand vid Stockholms universitet kan boka rådgivning med en bibliotekarie. Vi svarar på frågor om sökteknik, databaser och referenshanteringsprogram

Kurs i informationskompetens

Boka kurs i informationskompetens för dina studenter

Utbildar du studenter som ska skriva uppsats vid Stockholms universitet? Biblioteket erbjuder tre olika kursupplägg för undervisning i informationskompetens för dina studenter

Skicka kurslistor till biblioteket

Skicka kurslitteraturlistor till biblioteket

Det är varje institution och kursansvarig som ansvarar för att informera biblioteket om vilka kursböcker som gäller inför varje ny termin.

Forskarleverans

Anställda vid Stockholms universitet erbjuds leverans av beställda böcker. För att använda servicen krävs ett aktivt universitetskort samt en korrekt institutionsadress. Visst material är inte är tillgängligt för forskarleverans.

Inköp & fjärrlån

Beställ artiklar

Anställda och studenter vid Stockholms universitet kan beställa böcker, artiklar och andra medieresurser som inte redan finns via biblioteket. För artiklar finns tjänsten Get It Now med snabb leverans direkt till din e-postadress.

Högar med böcker

Referenshanteringsprogram

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du organisera dina referenser och infoga referenser och litteraturförteckning enligt valfri referensstil när du skriver. Att använda ett referenshanteringsprogram kan underlätta arbetet både för dig som skriver ditt självständiga arbete och för dig som arbetar med ett större forskningsprojekt.