B2SHARE-EUDAT

Det här är en plattform för att lagra och publicera forskningsdata öppet som är skapat genom ett samarbete mellan EUDAT-CDI och European Science Cloud.

B2SHARE-EUDAT från EUDAT-CDI (Collaborative Data Infrastructure ) och European Science Cloud, är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa en gemensam digital infrastruktur. Projektet är finansierat av EU:s 7 ramverksprogram, Horizon 2020 och DG-Connect. Systemet hanterar och lagrar ”mycket stora” datamängder, se instruktionerna.

Metadatastandard

Obligatoriska metadata att registrera är: Community (t.ex. EUDAT, GBIF.no, RDA), Titel,  Tillgänglighet (OA–True/False). Olika ”communities” kan kräva tilläggsinformation, som också kan vara obligatoriska, beroende på specifika inställningar för respektive "community".

Inloggning

Användare från Stockholms universitet kan logga in lokalt. Klicka på "Login" i övre högra hörnet, på nästa sida scrolla till "Stockholm University".


Dataverse

Dataverse kan användas av forskare vid Stockholms universitet för att ladda upp och publicera forskningsdata.

Dataverse är skapat vid Harvarduniversitetet. Harvards server ligger i USA och det kan finnas begränsningar gällande överföring av t.ex. persondata utanför EU. Systemet har stöd för mer ämnesspecifika standarder och samarbetar med Svensk Nationell Datatjänst (SND) och länkar till svenska forskningsdata där.

Stockholms universitet har egna underavdelningar, så kallade "sub dataverses", varav en är Stockholm University Library Dataverse. Den kan användas av alla forskare vid universitetet som vill lagra och publicera forskningsdata utan att behöva skapa en egen plattform för ett projekt. Det går också att söka fram alla dataset i Dataverse där lärosätestillhörighet ("author affiliation") satts till "Stockholm University".

Metadatastandard

Obligatoriska metadata är: titel, författare, kontaktuppgifter, beskrivning av dataset och ämne/forskningsområde. I Dataverse finns det även stöd för geospatiala metadata och forskningsområdesspecifika metadata inom astronomi/astrofysik, biovetenskaper, humaniora och samhällsvetenskap. Data som laddas upp får en permanent DOI-länk, vilket gör det lätt att citera och dela.

Inloggning

Stockholm universitet har en egen institutionsinloggning. Scrolla ner till "Stockholm University" under "Institutional account" till höger, och logga in med ditt universitetskonto.

Relaterade länkar


Figshare

Stockholms universitet erbjuder forskare att ladda upp och publicera sina forskningsdata via ett avtal med Figshare.

Figshare är finansierat av det brittiska företaget Digital Science. Stockholms universitet har ett avtal med Figshare under 2015–2018, som erbjuder lagring av forskningsdata som tillhör lärosätet.

Metadatastandard

Obligatoriska metadata är: titel, författare, ämneskategorier, nyckelord och beskrivning. Det finns vissa möjligheter till egen anpassning av metadata, men detta är fortfarande under utveckling. Genom att lägga in information i fältet "References" kan man länka till publicerade artiklar som analyserar dataseten.

Användarvillkor

Data som laddas upp via Stockholms universitets del av Figshare skyddas av ett avtal, och informationen tillhör då universitetet. Enskilda användare får automatiskt 5 GB lagringsutrymme, vilket kan utökas vid behov. Om man efter uppladdning också väljer att publicera sitt dataset skapas en permanent DOI-länk, som kan användas för citering. Filer som laddats upp och publicerats kan inte raderas eller ändras, däremot kan postens metadata redigeras även efter publicering. Plattformen stöder versionshantering av dataset om filerna behöver justeras.

Forskningsdata som laddas upp i Figshare kontrolleras av ett team med specialister innan informationen publiceras på plattformen. Skriv e-post till opendata@sub.su.se om det finns frågor om detta.

Funktioner

Data som har ett embargo eller på annat sätt inte kan delas, går att ladda upp och de kan få en DOI utan att filerna görs tillgängliga. Det går att skapa privata länkar för att kunna samarbeta innan publicering. Uppladdning av data till Figshare innebär molnlagring via Amazons servrar inom EU.

Inloggning

Anställda vid Stockholms universitet kan logga in i systemet direkt med sitt universitetskonto. För användare som kopplar upp sig utanför SU:s nät: logga in med e-postadress utan ev. institutionsbeteckning, alltså: förnamn.efternamn@su.se.

Klicka här för en mer detaljerad användarinstruktion (på engelska).

Relaterade länkar


Svensk Nationell Datatjänst (SND)

SND Screenshot

SND är en nationell plattform för att lämna in forskningsdata som kan delas öppet eller göras sökbart.

Stockholms universitet ingår sedan 1 jan. 2018 tillsammans med flera andra större universitet i ett konsortium med SND. SND har en guide om datahantering där du får stöd i hur data kan hanteras under hela forskningsprocessen. På SND:s hemsida finns ett webbformulär för att beskriva och lämna in forskningsdata.

Metadatastandard

Obligatoriska metadata omfattar titel och uppgiftslämnare. Metadata som beskrivs via formuläret synliggörs sedan i SND:s katalog och data som lämnas in tillgängliggörs enligt önskad tillgänglighetsnivå, som kan variera från fritt tillgängligt till att bara publicera metadata.

Användarvillkor

Maxgräns för filstorlek vid webuppladdning är 15 MB, utan någon övre gräns för antalet filer. För större filer och omfattande dataset kan man använda SFTP eller avhämtning från egen server. Data som laddas upp får en permanent DOI-länk, vilket gör det lätt att citera och dela.

Funktioner

SND lagrar data på server i Sverige och kan därmed förväntas följa dataskyddsförordningen (GDPR) som blev allmän lag i hela EU från 25 maj 2018. För närvarande kan SND bara ta emot data innehållande personuppgifter från forskare vid Göteborgs universitet. Data från andra lärosäten måste vara avidentifierade. Däremot går det bra att beskriva forskningsmaterialet vid SND, utan att data lämnas in. Det betyder då att man bara publicerar metadata, enligt tillgänglighetsnivå 3a/b.

Inloggning

SND kräver ingen specifik registrering av användarkonto för att kunna ladda upp dataset

Relaterade länkar


Zenodo

Zenodo är en europeisk plattform för att ladda upp och publicera forskningsdata öppet som kan användas av forskare från Stockholms universitet.

Zenodo har sitt upphov hos CERN i Schweiz och använder samma infrastruktur för molnlagringen som CERN.

Metadatastandard

Obligatoriska metadata är: publiceringsdatum, titel, författare, tillgänglighet, licens (universitetsbiblioteket rekommenderar en Creative Commons-licens, om det är möjligt). Det finns även en möjlighet att själv lägga till metadata som passar det som laddas upp och tillgängliggörs.

Användarvillkor

Tilldelning av DOI sker på samma sätt som i Dataverse, Figshare och SND. Maximalt lagringsutrymme per post eller dataset är 50 GB. Filer som laddats upp och publicerats kan inte raderas eller ändras, men metadata kan redigeras även efter publicering. Övriga villkor finns här.

Funktioner

På liknande sätt som hos Harvard Dataverse finns här en egen underavdelning (eller ”community”) för Stockholms universitetsbibliotek som går att ladda upp dataset till om du registrerar ett konto hos Zenodo. Zenodo erbjuder automatisk rapportering till EU:s OpenAIRE-projekt för forskningsfinansiering.

Inloggning

Skapa en användare själv i Zenodo. Ditt konto kan kopplas ihop och verifieras via ORCiD och/eller GitHub.

Relaterade länkar


Jämförelse mellan plattformar

De plattformar som finns tillgängliga för lagring och tillgängliggörande av forskningsdata har olika egenskaper som passar för olika typer av forskningsdata.

Klicka här för att se översikten som PDF (41 Kb)

Fler översikter

Det finns fler översikter som är sammansatta av organisationer utanför universitetet.


Andra plattformar för forskningsdata

Flertalet plattformar, ämnesspecifika och generella, som lämpar sig för lagring och publicering av forskningsdata. Vi listar några av dem här.

Sammanställningen nedan är ständigt under uppdatering, och kan inte sägas vara heltäckande. Tipsa gärna forskningsdataprojektets medarbetare via opendata@sub.su.se om plattformar för forskningsdata som kan utvärderas och eventuellt läggas till i listan.


Ämnesspecifika plattformar

Bolin Centre Database

Bolincentret är ett ämnesöverskridande forskningscenter för klimatforskning, skapat genom ett samarbete mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut). Här lagras och tillgängliggörs data inom flertalet olika forskningsområden och teman, som t.ex. atmosfäriska data, marinbiologi, geologi och geografi. Det finns också tematiskt organiserade data relaterade till olika specifika forskningsprojekt. Informationen lagras på servrar vid Stockholms universitet. Metadatastrukturer är anpassade efter respektive ämnesområde och dataset.

CLARIN

Förkortningen betyder "Common Language Resources and Technology Infrastructure" och är en infrastruktur för olika plattformar som samlar digitala resurser för forskning inom litteratur, språk och samhällsvetenskap i Europa och USA. De erbjuder även verktyg för att analysera data, framförallt språkdata. Bl.a. svenska Språkbanken använder sig av den här plattformen i projektet LÄRKA. Plattformen kan hantera flera typer av permanenta identifikatorer, som till exempel URN eller DOI. Deras metadatastrukturer kan vara flexibla, beroende på vad för typ av forskningsinformation som behöver kartläggas.

DataONE

Står för "Data Observation Network for Earth" är ett projekt skapat av den nationella amerikanska forskningsstiftelsen (US National Science Foundation) har ett antal mer ämnesspecifika repositorier som medlemsnoder, däribland GLEON - Global Lake Observatory Network, LTER-Europe - Long-Term Ecosystem Research in Europe och tDAR – the Digital Archaeological Record. Plattformen arbetar med permanenta identifikatorer för dataset, som t.ex. URN eller DOI. Obligatoriska metadata är permanent identifikator, checksum, filstorlek, författare, publiceringsdatum och medlemsnod. Metadata kan också anpassas av respektive medlemsnod efter behov.

EMBL-EBI

European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), samlar plattformar för som tillhandahåller öppna databaser inom området bioinformatik från hela världen. Här går det att få hjälp att starta en egen plattform, eller hitta resurser att bedriva forskning med. Datastrukturer kan variera, men ska alltid vara tydligt beskrivna för att kvalificera sig för att listas av EMBL-EBI.

NBIS

Står för "National Bioinformatics Infrastructure Sweden" och drivs av SciLifeLab, som är ett nationellt center för molekylärbiologi med fokus på hälsa och klimatforskning. SciLifeLab finansieras genom ett samarbete mellan Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms universitet och Uppsala universitet. Plattformen ger stöd till forskare inom molekylärbiologi genom att erbjuda plats för att ladda upp data eller att få tillgång till relevant data. NBIS är också den svenska noden i det europeiska samarbetet för infrastruktur inom bioinformatik, ELIXIR.

OpenfMRI

Är en plattform som samlar öppna resurser inom neurovetenskap i form av bilder från magnetkameraundersökningar från hela världen. Plattformen får stöd av Stanforduniversitetet, Texas Advanced Computing Center och Amazon.com. Projektet är finansierat av amerikanska National Science Foundation och National Institute for Drug Abuse samt Laura och John Arnold-stiftelsen.

The Human Protein Atlas

Ett svenskt projekt som skapat en gendatabank för forskare inom bioinformatik. Stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, SciLifeLab, Uppsala universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.


Generella plattformar

CKAN

Är en plattform till för den som själv vill lagra och publicera forskningsdata som är skapad med open-source-kod. Plattformen finns både för lokal installation på en institutionell server och som molntjänst CKAN Cloud driven av Viderum, en avknoppning från Open Knowledge Foundation (OKF). I Sverige används CKAN bl.a. av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att driva deras lokala system för forskningsdatapublicering, Tilda. Systemet kräver att du registrerar en titel som obligatorisk metadata, men har anpassningsbara metadatafält för specifika behov. Data som laddas upp får en unik URL som identifikator. Metadata kan redigeras även efter publicering av dataset. CKAN har möjlighet till import av geospatiala data (GIS), inbyggda visualiseringsverktyg och en detaljerad versionshistorik.

DANS

Är ett öppet datarepositorium skapat genom ett samarbete mellan NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) och KNAW (motsvarigheten till Kungliga Vetenskapsakademin) i Nederländerna. Plattformen har  speciella ingångar för arkeologi, historia, samhällsvetenskap, språk & litteratur, biovetenskaper och medicin, samt övriga. De har även ett samarbete med förlaget Brill, där det finns möjlighet att skicka in sitt data för sakkunniggranskning för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

DSpace

Är mjukvara för att skapa forskningsdataplattformar, som är utvecklad av MIT Libraries och Hewlett-Packard men drivs numera av DuraSpace. Detta är tillgängligt som open-source–system och kan installeras av institutionen och då anpassas helt efter egna behov. Använder Handle (hdl) som permanenta identifikatorer. Obligatoriska metadata att registrera: Publiceringsdatum, Titel. Omfattande tillägg och anpassning av metadata möjlig. Plattformen erbjuder metadataexport till METS-MODS vilket är en fördel för integration med standard för digitala arkiv (t.ex. DiVA). Har i Sverige bl.a. använts av Malmö högskola.

DRYAD

Vänder sig mest till ämnesområdena biologi och medicin (Life Sciences). Plattformen starades av en icke-vinstdrivande organisation. Servern är placerad vid North Carolina State University. Samarbetar med flera välkända förlag för att erbjuda möjlighet att dela forskningsdata i relation till publikationer i tidskrifter. Plattformen använder DSpace som mjukvara och har avtal med DataCite för tilldelning av DOI som permanent identifikator för dataset. Plattformen erbjuder långtidsarkivering och bevarande (även migrering av data från obsoleta filformat) genom DataONE (funded by the US National Science Foundation).

DRYAD kräver att alla dataset som laddas upp skall vara förbundna med någon artikel eller annan publikation; manuskript under arbete måste först invänta godkännande för publicering från tidskriften, om den inte finns med i lista över redan godkända tidskrifter. OBS! DRYAD tar ut en avgift för publicering av dataset: ca US$120 (dock ingen avgift för forskare från utvecklingsländer). Obligatoriska metadata att registrera: Titel, Författare, Tidskrift / Värdpublikation. DRYAD erbjuder även relativt omfattande möjlighet till att själva frivilliga metadata.

Översikter över plattformar för öppna forskningsdata

OpenAIRE

Ett EU-projekt som syftar till att bidra med infrastruktur för att uppnå målet om öppen tillgång till forskningsdata i Europa från och med 2020. De erbjuder en översikt över generella och ämnesspecifika repositorier inom Europa, och som är kompatibla med krav som ställs i samband med forskningsanslag från EU.

Re3data

Är en söktjänst som kartlägger plattformar för forskningsdata från hela världen, och som drivs av DataCite. De listar både generella, specifika och institutionella forskningsdataplattformar, med bra möjligheter att filtrera sökningar för att användaren ska kunna hitta en passande tjänst. Ger också en bra översikt över den olika standarder för öppna forskningsdata som nu skapas.

Springer Nature Recommended Data Repositories

Är en resurs för den som publicerar sitt arbete med någon av de många tidskrifter som ges ut av förlagsgruppen Springer Nature. Här hittar du en lista över ämnesspecifika och generella plattformar som är kompatibla med Springer Natures riktlinjer för god hantering av forskningsdata.