Forskningsutvärdering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Publicera
  5. Forskningsutvärdering

Forskningsutvärdering

Stockholms universitet analyserar årligen den vetenskapliga verksamheten. Det som studeras idag är publiceringsaktivitet och publikationers genomslagskraft i form av citeringar.

DORA

I våras undertecknade Stockholms universitet initiativet DORA (San Fransisco Declaration of Research Assessment). Initiativet syftar till att ge bredare bedömningsunderlag för forskningsutvärdering och är menat förändra hur vi mäter värdet av forskningen inom universitetet.

Kontakt

Frågor om DiVA
diva@su.se

Frågor om forskningsdata
opendata@su.se

Frågor om individuell rådgivning (för forskare)
bokabibliotekarie@su.se

Frågor om kurser och seminarier
kursbokningsub@su.se

Frågor om open access
openaccess@su.se

Generella publiceringsfrågor
publish@su.se

Frågor om skanning och digitisering
sub_digitisering@su.se

Frågor om spikning och avhandlingsstöd
avhandlingssupport.sub@su.se
tel. 08-16 14 50

Frågor om Word-mallen
mallsupportsub@su.se

Länk till produktionsverktyget
su.powerinit.com