Universitetskortet är ditt lånekort på biblioteket. Med ditt universitetskonto och universitetskort kan du:

  • låna tryckta böcker på biblioteket
  • få tillgång till e-böcker, e-tidskrifter och databaser hemifrån
  • ställa dig i kö på utlånade böcker
  • beställa böcker ur bibliotekets magasin
  • göra inköpsförslag och beställa fjärrlån
  • logga in på Mitt bibliotekskonto och hantera dina biblioteksärenden
  • skanna, skriva ut och kopiera
  • boka grupprum

Du beställer ditt universitetskort via su.se/nyttkort