Om du har tappat bort eller skadat en bok som inte går att köpa betalar du en schablonkostnad på 600 kronor per bok. Eventuella förseningsavgifter som uppkommit måste också betalas. En bok som inte återlämnats på 30 dagar efter återlämningsdatum anses borttappad. Du kommer då att påföras 600 kronor i avgift för varje borttappad bok.

Återlämnas boken återstår endast förseningsavgiften att betala.