Betala förseningsavgifter

  • Du betalar dina förseningsavgifter via Mina sidor på bibliotekets webbplats.
  • Du kan också betala till bibliotekets bankgiro 812-0669. Vid betalning via bankgiro är det viktigt att ange namn, personnummer och vad betalningen gäller. Observera att det tar minst tre bankdagar innan inbetalningen bokförts hos oss.
  • Du kan också betala med kort på Frescatibiblioteket.

Om du har lånat böcker via fjärrlån bestäms förseningsavgiften av det bibliotek där skulden uppstod.

Läs mer om hur du gör om du tappat bort en bok.