Skapa en pinkodsinloggning

Böcker som står på hyllan i biblioteket hittar du själv, genom att söka i vår katalog på www.su.se/bibliotek. Här finns en karta där du kan hitta bokens placering i biblioteket.

För att göra ett omlån:

  • Logga in på Mitt bibliotekskonto
  • Klicka på "lån"
  • De böcker som är möjliga att låna om har en länk "låna om själv" i anslutning till återlämningsdatumet.
  • Klicka på länken och du får ett nytt återlämningsdatum.
  • Finns ingen länk är det kö på boken, och det är inte möjligt att låna om.

Återlämna böcker

Du återlämnar universitetsbibliotekets böcker i Frescatibibliotekets återlämningsmaskin. Du kan också återlämna böcker på våra enhetsbibliotek. Det finns ett bokinkast precis utanför entrédörrarna som är tillgängligt när Frescatibiblioteket är stängt men när universitetsbyggnaden är öppen.