Vem får låna talböcker?

För att få talböcker krävs det att du har någon form av läsnedsättning som gör att du har svårt att läsa tryckt text. Här kan du läsa mer om vem som har rätt att låna talböcker.

Drop-in för talboksregistrering

Vi har drop-in för registrering av talbokskonto:

tisdag-onsdag kl. 10-15

Legimus

Med ett talbokskonto får du tillgång till talböcker i Legimus. Du kan läsa böckerna i webbspelaren på Legimus webbplats eller genom appen Legimus. Här kan du se instruktionsfilmer som beskriver hur du använder webbspelaren och appen.

På Legimus webbplats kan du läsa om fler sätt att läsa talböcker på.

Beställa talböcker

För att beställa obligatorisk kurslitteratur som inte finns inläst i Legimus loggar du in på Mina sidor och fyller i formuläret för talboksbeställningar.

Var ute i god tid då en inläsning kan ta upp till två månader.

Använda talsyntes

Med talsyntesen ClaroRead Plus kan du läsa upp digitala, inskannade och fotograferade dokument som till exempel artiklar och bokkapitel.

Alla studenter vid Stockholms universitet kan ladda ner ClaroRead Plus genom universitetets webbplats. På Stockholms universitet finns ClaroRead Plus installerad på alla datorer. Läs mer om ClaroRead Plus.

Kontaktuppgifter

Kontakta lasstod.sub@su.se på biblioteket för bokning av tid eller övriga frågor.

Har du synpunkter på bibliotekets tillgänglighetsservice, kontakta Jenny Håkansson Hedberg via jenny.hakansson.hedberg@su.se.

För dig som behöver ytterligare stöd