Om det material du beställer, se Föreslå inköp eller fjärrlån, av någon anledning inte köps in till biblioteket gäller följande.

När det inlånade materialet anländer till biblioteket får du ett e-postmeddelande, men du kan även se vilka beställningar du har på Mina sidor under fliken Fjärrlån. Beställningen kommer oftast inom en vecka.

Detta lånas in från andra bibliotek

För studenter vid Stockholms universitet lånas följande in:

 • Vetenskaplig litteratur som gäller dina studier vid Stockholms universitet

Detta lånas inte in:

 • Material som finns på annat bibliotek i Stockholm
 • Examensarbeten och uppsatser
 • Kurslitteratur
 • Referenslitteratur
 • Tidskrifter
 • Skönlitteratur

För anställda vid Stockholms universitet lånas följande in:

 • Vetenskaplig litteratur som gäller din forskning vid Stockholms universitet.
 • Utlånat material, om lång kö.
 • Skönlitteratur lånas bara in för forskningsändamål.

Detta lånas inte in:

 • Tidskrifter

Det är det utlånande biblioteket som bestämmer lånetid och möjlighet till omlån.

Om materialet skadas och/eller tappas bort, tar det utlånande biblioteket beslut om ersättning eller återanskaffning.

Om du inte är student eller forskare vid universitetet måste du vända dig till andra bibliotek inom Storstockholm.