Presentation (pdf) (5233 Kb)

I denne forelesningen vil Alexander Refsum Jensenius presentere hvordan han jobber med åpen forskning (Open Science) i musikkvitenskap.

Istedenfor å tenke forskningen som en lineær prosess – fra datainnsammling til publikasjon – jobber han med åpne "forskningsspiraler". Lyd, video, tekst, og data fra andre forskere hentes inn i materialet, og tilsvarende blir nye data gjort åpent tilgjengelig for andre underveis i prosessen.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla.

Foto Terje Heiestad (Millimeterpress)
Foto Terje Heiestad (Millimeterpress)

Om Alexander Refsum Jensenius

Alexander Refsum Jensenius (BA, MA, MSc, PhD) er en musikkforsker og forskermusiker som arbeider med musikk, bevegelse og teknologi. Han har utdannelse i musikkvitenskap og informatikk fra Oslo og Chalmers, og har hatt gjesteforskeropphold ved UC Berkeley, McGill og KTH. Alexander har lang erfaring med samarbeid på tvers av vitenskapelige disipliner, samt mellom kunstnerisk og vitenskapelig forskning, og er en ledende figur i det internasjonale musikkteknologimiljøet.

 

Kommande och tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar finns inspelade.