Camilla Bardel
Camilla Bardel

Obs! Denna föreläsning finns inte inspelad.

Den 16 februari kommer Camilla Bardel, professor vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet, att tala om språkdata vunna ur forskningsprojekt om lärande av främmande språk som representeras i ljud och text.

Data av den här typen kan vara intressanta för forskare, lärare och studenter att ta del av. Men som tidigare talare i föreläsningsserien påpekat finns det paradoxer när det gäller strävan efter en öppen forskningsdatakultur och de juridiska frågetecken som uppstår när man sysslar med data från människor, såsom t ex språklig produktion. Exempel ges på hur och varför.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla.

Kommande och tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar finns inspelade.