Presentation Sverker Holmgren 170419 (729 Kb)

Open Science, och särskilt öppen tillgång till forskningsdata, diskuteras intensivt för närvarande. Ökad delning av forskningsdata och andra typer av forskningsresultat ger forskare nya möjligheter men leder också till flera utmaningar.

I sin diskussion kommer Holmgren att utgå från NordForsk-rapporten "Open Access to Research Data - Status, Issues and Outlook", som han varit projektledare för. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och är baserad på en kartläggning av situationen i Norden och övriga delar av världen.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla.

Kommande och tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar finns inspelade.