Flera av argumenten i debatten tenderar att bli politiska och handla om friheten att publicera egna vs. få tillgång till andras forskningsresultat. Open Science har dock bredare genomslag och kan möjliggöra för forskare att arbeta mer effektivt, påskynda upptäckter, höja kvaliteten på forskningsresultat och öka genomslaget av vår forskning. I den här föreläsningen kommer Erik Lindahl att dela med sig av några av erfarenheterna från de senaste tjugo årens forskningsarbete, bl.a. hur Lindahl och hans forskargrupp genom att göra några av världens mest använda datorprogram inom kemi fritt tillgängliga har uppnått stora fördelar med genomslaget för sin forskning. 

Föreläsningen handlar om följderna av och möjligheterna med att dela med sig av data, mjukvarukod och metod redan innan publicering av forskningsresultat, vad som kan uppnås genom en friare tillgång även för utbildningsresurser, hur öppen sakkunniggranskning och öppen tillgänglighet förändrar publiceringssystemet. Samtidigt kommer Erik Lindahl att diskutera utmaningar där ett rent fokus på öppenhet riskerar att skada vetenskapens välutvecklade system för kvalitetskontroll. Vi ställs idag inför utmaningar med nya (och äldre… ) förlag som försöker profitera på open access genom att ge avkall på kvalitetskontrollen för publicering. Har forskare och lärosäten ett eget ansvar för att gallra ut dessa oseriösa tidskrifter, eller åtminstone inte främja dem, eller är varje form av öppen publicering per definition någonting gott?

Välkommen att lyssna på föreläsningen som är öppen för alla, ingen föranmälan krävs. Föreläsningen hålls på engelska.

Läs mer

Mer om Erik Lindahl

Forskningsdata på medarbetarwebben

Ta del av hela föreläsningsserien om öppen vetenskap