Bild föreställandes böcker med en kedja runt, och ett öppet hänglås

EU-initiativet Plan S, eller cOAlitions S, har som huvudprincip att alla vetenskapliga publikationer som kommer från offentligt finansierad forskning ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång från den 1:a januari 2020. I slutet av november presenterades en guide för hur principerna för Plan S ska implementeras, som bland annat beskriver tre olika upplägg för öppet tillgänglig vetenskaplig publicering under Plan S.

Stockholms universitet vill föra en öppen dialog om Plan S och vad implementeringen innebär för forskare knutna till universitetet och bjuder därför in till ett öppet seminarium för alla forskare på Stockholms universitet. Medverkande på seminariet är rektor Astrid Söderbergh Widding, överbibliotekarie Wilhelm Widmark, med flera. Fullständigt program och deltagarlista kommer.

Seminariet kommer att hållas på engelska.